Сировина

Основний впив:

 • Посилення мережі геологічних досліджень з питань даних про критичну сировину та стале управління мінеральними ресурсами.
 • Сприяння розвитку Геологічної служби для Європи шляхом надання послуг та знань для забезпечення постачання критичної сировини в ЄС.
 • Збільшення виобутку критичної сировини з первинних та вторинних джерел в Європі, зменшення залежності Європи від імпорту та підвищення конкурентоспроможності европейських технології генерації енергії, зберігання енергії та супутніх транспортних технологій.

Цілі та завдання:

Основні цілі у сфері сировини:

 • Переоцінка європейських ресурсів основної критичної сировини у наземних та офшорних родовищах, оцінка ресурсів відходів гірництва, з акцентом на критичну сировину, необхідну для зеленого переходу.
 • Створення та розвиток Центру передового досвіду ЕС зі сталого управління ресурсами (EU ICE-SRM) та
 • Сприяння впровадженню Об'єднаної Класифікації ресурсів Організації Об'єднаних Націй (UNFC) та Системи управління ресурсами Організації Об'єднаних Націй (UNRMS) для управління мінеральними ресурсами в Європі.

Первинні та вторинні наземні ресурси критичної сировини в ЄС

Буде визначено поточний стан геологічної інформації щодо європейської первинної критичної сировини для генерації та зберігання енергії, виявлено будь-які прогалини в даних та оновлено бази знань. Буде проведена оцінка потенціалу європейської первинної критичної сировини а також створено загальноєвропейські карти мінерального потенціалу та його ефективності. Буде оновлена інформація про відходи гірництва для оцінки економічного потенціалу відновлення критичної сировини.

Офшорні ресурси критичної сировини в ЄС

Будуть розроблені та вдосконалені основні металогенетичні моделі для мінералів морського дна. Будуть визначені найбільш перспективні райони та та провінції для нерозвіданих родовищ критичної сировини у пан-європейських морях.

Центр передового досвіду ЄС зі сталого управління ресурсами

Буде створено Центр передового досвіду ЄС зі сталого управління ресурсами для виконання Цілей сталого розвитку ООН шляхом інтеграції інформації про наявність природних ресурсів та створення потужного потенціалу ЄС сфері інтелекту критичної сировини.

Управління ресурсами за допомогою основі Об'єднаної Класифікації ресурсів Організації Об'єднаних Націй (UNFC)

Об'єднана Класифікація ресурсів Організації Об'єднаних Націй (UNFC) буде просуватися як загальноєвропейська система управління мінеральними ресурсами.

Очікувані результати

 • Звіт про методологію та керівництво для гармонізації даних на рівні ЄС із Об’єднаною класифікацією ресурсів ООН (UNFC).
 • Організаційна схема Європейського центру передового досвіду зі сталого управління ресурсами (EU ICE SRM), бізнес- (фінансовий) план, план роботи на 5 років із реєстром партнерів та експертів в сфері впровадження Об'єднаної класифікації ресурсів Організації Об'єднаних Націй UNFC / Системи управління ресурсами Організації Об'єднаних Націй (UNRMS).
 • Європейські наземні ресурси первинної критичної сировини; оцінка ресурсів на європейському та регіональному рівнях для вибраних провінцій; інструкції та пілотні випробування для оцінки потенціалу відходів гірництва.
 • Європейські офшорні ресурси критичної сировини; звіт про типи родовищ, регулювання ЄС та міжнародне регулювання щодо розвідки/видобутку мінералів, металогенічні моделі та оцінка ресурсів
 • Атлас ресурсів критичної сировини в Європі, включаючи загальноєвропейські карти потенціалу та ефективності для наземних та офшорних ресурсів енергетично-критичних/високотехнологічних елементів.