Журнал «Геолог України». № 2 (6), КВІТЕНЬ-ЧЕРВЕНЬ, 2004

ІНФОРМАЦІЯ
Пашковський Р. День геолога-2004 3

ГЕОЛОГІЧНА ГАЛУЗЬ: ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ
Мартиненко О. Газова промисловість України дорога, довжиною у століття 6
Інтервю з генеральним директором ДП «Науканафтогаз» Степаном Лизуном 7
Відкритому акціонерному товариству «Укрвибухбуд» 60! 10
Шумлянський В. Форум геологів-рудників України 13

НАУКА: НОВІ ПОГЛЯДИ
Степанюк Л., Скобелєв В., Довбуш Т. Вік та генезис чарнокітоїдів Побужжя (інтерпретація уран-свинцевих та самарій-неодимових ізотопних даних для системи породацирконмонацит) 14
Паталаха Є., Трофименко Г., Євдощук М. Крайові прогини як продукт континентальної субдукції (ідентифікація крупномасштабних та малих крайових прогинів) 25
Орищенко І. Фрактальні структури та енергетичний стан глибинної речовини Землі (можливість росту континенту Антарктида) 33
Кичка О. Шлях ювенільної нафти: флюїдні включеннятектонездегазаціяродовище 37

РЕГІОНАЛЬНА ГЕОЛОГІЯ
Ступка О. Проблеми тектоніки України на сучасному етапі розвитку геологічної науки 48

ГЕОЛОГІЧНА СПАДЩИНА
Гриценко В. Геосайти України та геологічна спадщина Європи 55

СКАРБИ НАДР
Мацуй В., Єпатко Ю., Соляник Є., Вергельска Н. Як захистити український бурштин 62

ІМЕНА
Макаренко Д. Перша українська жінка-академік (До 150-річчя від дня народження Марії Василівни Павлової) 67
Созанський В. Феномен Лисенка 69
Радзівілл А. Пам'яті геніального дослідника Всесвіту 75

НАШІ СУЧАСНИКИ
Фурдуй Р. Розумом, молотком ... і серцем (Пам'яті Володимира Олександровича Олександрова) 77

ЮВІЛЯРИ
Ми з покоління ХХ століття (До 85-річчя від дня народження Івана Семеновича Пивовара) 83

ВІТЕР МАНДРІВ
Михайлов В., Кривдик С. В пустелях та горах Ірану 85

ЦІКАВА ГЕОЛОГІЯ
Мачуліна С. Вплив Місяця 91

ТАЛАНТИ
Музичко І. Лірика 92
Фурдуй Р. «Голий» маршрут 94

СВЯТА, ОБРЯДИ, ТРАДИЦІЇ
Нероденко В. Зелене Купало в літо упало 98

ВІД РЕДАКЦІЇ
Умови публікації матеріалів 101