Журнал «Геолог України». № 1 (41), СІЧЕНЬ-БЕРЕЗЕНЬ, 2013

Переглянути електронну версію номеру

 
ІНФОРМАЦІЯ
Журналу «Геолог України» – 10 років! 6
Павлишин В. Російський геній українського походження в Києві: науково-організаційна діяльність академіка Вернадського в галузі мінералогії та суміжних наук (до 150-річчя від дня народження В.І. Вернадського) 9
Панченко В., Яковлєва В. Павло Аполлонович Тутковський. До 155-річчя від дня народження 19
Яковлєва В., Власюк Л. Історія створення Державної установи «Музей коштовного і декоративного каміння» 24

НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ
Блатмен Д., Томашин Д. Досвід застосування безкабельної системи ZLand® в складних умовах 32

НАУКА: НОВІ ПОГЛЯДИ
Шестопалов В., Рябченко Н., Моісеєв А. Вплив лікувальних природних мінеральних вод Синяцького та Голубинського родовищ на гено- та цитотоксичні ефекти іонізуючої радіації у експериментальних тварин 36
Загороднюк П., Лісний Г. Результати явного врахування анізотропії швидкостей щодо побудови сейсмічних зображень геологічного середовища 42
Мончак Л., Хомин В., Маєвський Б., Шкіца Л., Куровець С., Здерка Т., Стасик І. Газ шаруватих низькопористих верхньокрейдових порід (сланцевий газ) Скибових Карпат 56
Паранько І., Курило М., Бондар Ю. Комплексна оцінка геологічних пам’яток природи на прикладі геологічних об’єктів Криворіжжя 63
Дудніков М., Паюк С. Геологічна будова та нафтогазоносність південно-східної частини Дніпровсько-Донецької западини 72
Мураста В. Алгоритм визначення пористості тонкошаруватих відкладів за даними ГДС (на прикладі відкладів майкопської серії української частини шельфу Чорного моря) 78

ДИСКУСІЇ
Яковлєв В. Про геологічну інтерпретацію байкальських порфірів як унікального захороненого метеоритного кратера 85
Діденко П., Макаренко М., Купенко І. Оцінка радононебезпеки придніпровської частини Печерського району Києва 90

ІМЕНА
Ніколайчуку А.І. – 60! 99
Пам’яті Анатолія Яковича Радзівілла 100
Лелик Б. Пам’яті Віталія Федоровича Шульги – видатного вченого-вугільника 102
Скурлов В. Франц Бірбаум – головний майстер фірми Фаберже. До 140-річчя із дня народження (1872–1947) 103

ГЕОЛОГІЯ, ІСТОРІЯ, КУЛЬТУРА
Рудько Г., Старосельський Є., Марич П. Відкрита нафтогазоносність і перспектива Прип’ять-Дніпровсько-Донецького рифту 108
Шумлянський В. Коло витоків геологічної науки 116
Радзівілл А. Геологічні передумови змін давньої та сучасної історії Скіфії, Греції, Київської Русі 122
Панченко В., Яковлєва В. Біблійне каміння України. Бурштин 127
Панченко В., Яковлєва В. Біблійне каміння України. Післямова 132
Мерщій В. Феномен едельвейса 135