Журнал «Геолог України». № 1 (17), СІЧЕНЬ-БЕРЕЗЕНЬ, 2007

ІНФОРМАЦІЯ
Гаяецький Л., Ремезова 0. Міжнародна конференція "Ті-2007 в СНД" 3

ГЕОЛОГІЧНА РОЗВІДКА ТА ВИДОБУВАННЯ
Бухарев С. Ходіння по муках, або До питання про приваблення інвестицій у гірничодобувну галузь України 6
Іванишин В., Стрижак В. Аналіз регіональної вивченості перспективних літолого-стратиграфічних комплексів Дніпровсько-Донецької западини параметричними свердловинами глибиною понад 5000 м. 15

НАУКА: НОВІ ПОГЛЯДИ
Гуров Є., Гожик П. Імпактні кратери на межі крейди і палеогену та їхня роль у розвитку життя на Землі 25
Орищенко І. Спрединг - коровий компенсаційний фактор розширення Землі 33
Гончаренко В., Свистун В., Гєрасименко Т., Малиновсьхий О. Основи комплексного прогнозу зон скупчення метану в Донбасі за геолого-геофізичними даними 36
Шехунова С. Досвід використання підземних виробок соленосних формацій 44
Міщенко В. Статус техногенних родовищ корисних копалин 53

ІМЕНА
Митропольський О., Огняник М., Ларченков Є., Іванік О. З когорти славетних синів України 66
Макаренко Д. Академік В.В. Різниченко як художник (До 75-річчя від дня смерті} 70
Радзівілл А., Дегтярьова Я., Мандрик Б., Фурдуй Р. Пішов за межу 72

ГЕОЛОГІЯ, ІСТОРІЯ, КУЛЬТУРА
Коржнев М., Байсарович І. Вода як фактор тектогенезу 83
Мачуліна С. Знахідка рідкісних сталактитових і сталагмітових форм піриту у Донбасі 86
Прокопець В. Ці камені наповнюють життя 88
Найдин Д. Карпатська геологічна експедиція професора О.О. Богданова, 1946-1949 рр. (негеологічні спогади учасника) 92

ВІД РЕДАКЦІЇ
Умови публікації матеріалів 113