Узбережжя і море

Основний вплив:

  • Визнання надзвичайної важливості прибережної та морської геології для сталого розвитку, управління та захисту прибережних зон і морського дна
  • Оптимізація розгортання офшорних вітрових електростанцій та пов'язаної інфраструктури

Цілі та завдання:

Основна мета полягає в тому, щоб надати можливість урядам, регіональним та місцевим органам влади, промисловим підприємствам, організаціям, що займаються питаннями культурної спадщини, а також морській дослідницькій спільноті приймати обґрунтовані рішення щодо сталого розвитку, управління та захисту прибережних районів та морського дна. Прибережні райони є чутливими територіями, які потребують ретельного управління через зростаючий тиск від урбанізації, змін клімату (підвищення рівня моря) та екстремальних погодних явищ. Детальне розуміння поточних геологічних процесів на морському дні та його підповерхневої геології має вирішальне значення для всіх етапів процесу планування та подальшого дослідження ділянок для розгортання морських вітроелектростанцій та пов'язаної інфраструктури.

Під час проєкту експерти продемонструють, як оцінка вразливості узбережжя та адаптація до зміни клімату може бути підкріплена геологічною та гідрогеологічною інформацією у поєднанні з EMODNET (Європейською мережею морських спостережень та обміну даними), послугами Copernicus та космічною геодезією. Оцінка вразливості узбережжя вимагає міждисциплінарного підходу, який враховує центральну роль геоморфології та поверхневої геології в еволюції узбережжя та пов'язані з цим ризики.

Завдання, пов'язане з визначенням місць для розміщення морських вітрових електростанцій, полягає у створенні та просуванні найкращих практик для оцінки придатності та впливу в цільових польових дослідженнях до, під час та після розгортання вітрових електростанцій, на основі інвентаризації та картографування поверхневих та підземних характеристик (стратиграфії підповерхневого дна, аномалій), що впливають на вартість, стабільність та продуктивність турбін, кабелів та вузлів на мілководді та у глибоких водах.

Буде розроблено сервіс та бізнес-кейс шляхом зміцнення колективної позиції геологічних служб ЄС як центральної служби підземної морської геологічної інформації. Це буде здійснено через зв'язок з існуючими довгостроковими європейськими та глобальними програмами, інфраструктурами (включаючи EMODNET) та директивами (наприклад, Директивою про повені, Рамкову директиву про морську стратегію) та створення дорожньої карти для дата-сервісів та управління даними.

Об'єднуючи дані, інформацію та знання, будуть розроблені безшовні наземні та офшорні карти/моделі/модулі для підтримки обґрунтованих рішень щодо управління та захисту прибережних зон, зменшення ризиків розгортання морських вітроенергетичних установок та управління зв'язком між морськими вітроенергетичними установками та прибережними зонами.

Очікувані результати:

  • Звіт про геологічні та гідрогеологічні параметри, необхідні для оцінки вразливості узбережжя
  • Загальноєвропейський каталог ключових параметрів для розміщення офшорних вітрових електростанцій
  • Звіт про позиціонування геологічних організацій/служб щодо підповерхневої морської геологічної інформації
  • Багатофункціональний 2D/3D модуль підтримки прийняття рішень EGDI для класифікації вразливостей (оншор-офшор)