Результати та впливи

Ключові елементи впливу

Зелений та цифровий перехід у Європі потребує:

 1. Декарбонізації галузей опалення/охолодження та електроенергетики за допомогою перспективних технологій.
 2. Великих рішень для зберігання надлишку електроенергії, що виробляється, наприклад, вітряними турбінами та фотоелектричними системами.
 3. Рішень для зберігання, які є взаємопідтримуючими з існуючими мережами для використання енергетичної інфраструктури.
 4. Технологій, що забезпечують виробництво відновлюваної енергії, зокрема в Середземноморській області та на островах.

Очікувані результати

 • Проривне енергоефективне рішення для зберігання енергії на основі транскритичного циклу CO2, яке поєднує геологічні сховища CO2 у природних резервуарах та нову технологію замкнутого циклу CO2, з їх інтеграцією на рівні TRL4.
 • Визначення геологічної доступності, разом з проєктуванням геологічної системи, для керування дослідженнями та спроможністю.
 • Нові дизайни компонентів та інженерні рішення для забезпечення технологічної та економічної доцільності концепції CEEGS. Вирішення відкритих питань щодо дизайну TCO2/підземного сховища.
 • Підтвердження технічних припущень та повний аналіз ризиків, включаючи соціальну прийнятність, що сприяє прийняттю рішень на етапах у рамках ступеневого процесу.
 • Розробка повної бізнес-моделі та бізнес-кейсів для зацікавлених сторін з метою сприяння подальшим публічним та приватним інвестиціям у розвиток (TRL 5-7) та демонстрацію (TRL 7-8) технології CEEGS.

Результати в середньостроковій перспективі

 • Повний набір технічних бенчмаркінгових даних на рівні компонентів та системи, а також взаємодія з мережею та відновлювальними джерелами енергії.
 • Нові знання про взаємодію (interface) та ефекти зміни навантаження на обладнання та технологію CEEGS.
 • Знання про масштабування та комерціалізацію компонентів CEEGS у партнерстві з компаніями.
 • Масштабування до рівня демонстраційного заводу CEEGS через залучення провайдера інженерних рішень.
 • Повна комерціалізація технології CEEGS та її впровадження в Іспанії, Німеччині та Франції.
 • Чітке розуміння економіки процесу та спроможності, включаючи капітальні та операційні витрати системи CEEGS для різних масштабів заводів та географічних регіонів.

Впливи

 • Науковий
  Демонстрація інтегрованого підповерхневого зберігання CO2 значно підвищить ефективність енергозберігання. Глобальне просування знань з питань зберігання CO2 та закритих циклів CO2 стимулюватиме подальші наукові відкриття.
 • Технологічний/Економічний
  Прогрес у низькозатратному високопотужному зберіганні енергії, здатному забезпечувати диспетчеризовану відновлювальну електроенергію, тим самим сприяючи створенню чистої енергетичної системи, що є надійною, доступною та справедливою. Заохочення технічних інновацій у державних наукових установах та компаніях. Нові партнерства, продукти та послуги, а також економічний зріст виробників обладнання, постачальників інженерних послуг та енергетичних компаній у всій Європі. Стимулювання нових інвестицій у технології. Внесок у "безпеку постачання" через стабілізацію мережі.
 • Соціальний
  Внесок у розумне прийняття політичних рішень та стимулювання громадського дискурсу через глибокі комунікаційні заходи проєкту. Підтримка законодавчого процесу на основі наукових доказів. Підтримка областей, де буде впроваджена технологія CEEGS.
 • Екологічний
  Система зберігання енергії для відновлювальних джерел з можливістю диспетчеризації, з використанням матеріалів з низьким впливом та безпечним і постійним зберіганням більших обсягів CO2 у геологічних формаціях.