Журнал «Геолог України». № 4 (12), ЖОВТЕНЬ-ГРУДЕНЬ, 2005

ІНФОРМАЦІЯ
Омелянська 0. Візит представників керівництва Американської асоціації нафтових геологів в Україну 3
Герасимов М., Бондарчук Г. Про роботу VI Міжнародної конференції» Геодинаміка, сейсмічність та нафтогазоносність Чорноморсько-каспійського регіону» 4
Павлунь М., Сливко Є. До 60-річчя геологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка 6
Іванова Н. Найпотужніший паливно-енергетичний форум України 8
Інтерв'ю з Богданом Христевичем, керівником виставок «Нафта та газ», «Енергія та енергетика» 12
Польсько-українські геологічні дослідження в Старуні 14
Кичка 0. Абіогенна чи біоорганічна? (нотатки до конференції AAPG з походження нафти в Калгарі) 15

ГЕОЛОГІЧНА РОЗВІДКА ТА ВИДОБУВАННЯ
Полухтович Б., Бублик М. Обґрунтування доцільності вивчення перехідних зон шельфів Чорного та Азовського морів 18
Ремпель X., Георгієв Г. Вуглеводневий потенціал Чорноморського регіону 20
Мачуліна С., Огар В. Кар'єри Донбасу: ВАТ «Докучаєвський флюсо-доломітний комбінат» 28

НАУКА: НОВІ ПОГЛЯДИ
Лукін 0. Контури вчення про нафтогазоносні кристалічні масиви 33
Паталаха Є., Євдощук М., Трофименко Г. Переддонбаський крайовий прогин та його специфіка 53
Багрій І., Почтаренко В., Аксьом С., Щуліпенко Г., Кожемякін В., Антонов О. Оцінка впливу джерел забруднення на стан поверхневих вод Кривбасу на основі моніторингових досліджень 64
Левін Ю., Пряхіна В., Маковська С., Курченко Л., Живцова В., Лисенко Т., Мазний І., Опря Л. Оцінка якості продуктів збагачення Малишівського родовища для виробництва цирконового, рутилового й ільменітового концентратів 77

ІМЕНА
Романтик за фахом - романтик у житті 82
Грицишин В. Пам'яті Григорія Петровича Федоровича 84

ГЕОЛОГІЯ, ІСТОРІЯ, КУЛЬТУРА
Квасниця В., Квасниця І., Косовський Я. Макрокристали самородної міді із вендських базальтів Волині 87
Михайлов В., Нестеровський В. Кам'яне скерцо Карадагу 89
Мачуліна С. Евдіаліт у царстві лужних порід 94
Фурдуй Р. Не втрачайте почуття гумору 96

ВІД РЕДАКЦІЇ
Умови публікації матеріалів 100