Публікації

UAG сприяє розповсюдженню результатів досліджень своїх членів з вивчення геологічної будови території України та інших регіонів світу, родовищ корисних копалин і розробки нових технологій їх розвідки і видобутку, історії геолого-геофізичних досліджень як у своїх періодичних виданнях та міжнародних виданнях партнерів, так і окремих наукових збірниках та монографіях.

Велику увагу Спілка приділяє збереженню пам’яті про видатних геологів та геологічні школи України. Знаком моральної підтримки усіх, хто свідомо обрав геологію як головну справу свого життя, стало фінансування унікальної книги «Нариси з історії геологічних досліджень у Київському університеті».

До 100-річчя від дня народження видатного геолога, стратиграфа, палеонтолога, професора Київського національного університету імені Тараса Шевченка Ольгерда Леонардовича Ейнора видані біографічна книжка про його життєвий і науковий шлях та збірник наукових праць Міжнародної конференції «Проблеми стратиграфії кам’яновугільної системи», яка відбулась 16–17 квітня 2008 р. у Києві та була присвячена цьому ювілею.

З метою популяризації мінералогії шляхом ознайомлення широкої аудиторії з цікавими мінералами різних регіонів України, спільно з Українським мінералогічним товариством щорічно випускаються мінералогічні календарі.

Справжнім подарунком майбутнім геологам України став вихід з друку науково-популярної книги Ростислава Фурдуя «Сонця і вітру брат», виданої з нагоди 20-річного ювілею Групи компаній «Надра».