Журнал «Геолог України». № 1-2 (21-22), СІЧЕНЬ-ЧЕРВЕНЬ, 2008

ІНФОРМАЦІЯ
Фурдуй Р. Міжнародна конференція "Проблеми стратиграфії кам'яновугільної системи" 3
Міжнародна науково-практична конференція "Еволюція гранітоїдів і пов'язаних з ними корисних копалин у зв'язку з енергетикою землі та етапами її тектоно-магматичної активізації" 5
Лівенцева Г. До 150-річчя від дня народження П.А. Тутковського 8
Огар В. XXXI сесія Українського палеонтологічного товариства 9
Кичка О. Ювілейна 70-та конференція ЕАGЕ у Вічному Місті 11

ГЕОЛОГІЧНА РОЗВІДКА ТА ВИДОБУВАННЯ
Булаєвська І., Мерщій В., Лісний Г., Полунін О. Розробка та впровадження бази даних NАВАD (Nadra Base Data) 13
Курило М. Мінераграфія: проблеми і завдання 17
Присяжний В., Какаранза С., Іванов В. Причорномор ДРГП: основні завдання, досягнення, райони та об'єкти робіт 21
Лизун С. Нарощування ресурсної бази вуглеводнів в Україні - запорука її енергетичної безпеки 26
Гожик П., Галецький Л., Василенко С. Про міжнародне видання "Геологія суходолу та морських територій Північної Європи" 29
Гафич І. VII Міжнародна науково-практична конференція "Нові технології і техніка дослідження нафтогазових свердловин. Інформаційне забезпечення розвідки й видобутку" 39

НАУКА: НОВІ ПОГЛЯДИ
Бенько В., Коваль А., Соловйов В. Середньопалеозойський рифтогенез Євразії: його структури, природа, розвиток у часі 41
Лукієнко О., Кравченко Д. Вторинне розшарування гранітно-метаморфічних утворень докембрію Українського щита (за даними тектонофаціальних досліджень) 47
Морозенко В. Структурно-тектонічні особливості гір Платона у складі Південноазорського комплексу піднять 61
Рослий І., Стрижак В. Геодинаміка Дніпровського грабена на девонсько-камя'новугільних етапах розвитку 66
Іщенко О., Митрофайло Л., Іщенко О. Контролювання стану забрудненості вуглеводневими газами зони аерації (на прикладі Рубанівського газового родовища) 73
Шумлянський Л., Митрохин О., Богданова С., Братчук О., Якубенко П. U-Pb по цирконах ізотопний вік порід Корсунь-Новомиргородського анортозитрапаківігранітного плутону 77
Радзівілл А., Мачуліна С., Вергельська Н. Нові дані про тектоніку південної прибортової зони Складчастого Донбасу у зв'язку з оцінкою його перспектив на поклади вуглеводнів 86
Іванишин В. Про закономірності літолого-фаціальних змін і змін колекторських властивостей нижньокам'яновугільних відкладів Жданівської депресії в Дніпаровсько-Донецькій западині (ДДЗ) 91
Багрій І., Почтаренко В., Аксьом С., Шехунова С, Знаменська Т., Маслун Н., Дубосарський В., Кравчинський Р, Янцевич О. Особливості літодинамічних процесів та речовинного складу донних відкладів у прибережній частині о. Коса Тузла Керченської протоки 99

ІМЕНА
До ювілею Віри Миколаївни Зайцевої 111
Ростиславу Сергійовичу Фурдую - 75 років 112
Вітання Георгію Івановичу Педанюку з першим 70-літнім ювілеєм 115
До 70-ліття геолога В.О. Шумлянського 116
Макаренко Д. Друга батьківщина професора В.Д. Ласкарєва 122
Івантишина О., Шумлянський В. Волинський самородок 126
Павлишин В. Неперевершений знавець і поет каменю (до 125-річчя від дня народження академіка О.Є.Ферсмана) 136

ГЕОЛОГІЯ, ІСТОРІЯ, КУЛЬТУРА
Мерщій В. Індійські враження 138
   
Мачулина С., Квасниця В., ВознякД., Рейнер Т., Вишневський А., Гурненко І. Фульгурит з південного заходу Донбасу 145
Сільченко Г. Біла пліш, хижак Даніїл і вевешник Петро 149

ВІД РЕДАКЦІЇ
Умови публікації матеріалів 113