Журнал «Геолог України». № 1-2 (37–38), СІЧЕНЬ-ЧЕРВЕНЬ, 2012

ІНФОРМАЦІЯ
Кичка О. Знайомтесь, президент AAPG Пол Веймер (Нотатки про лекцію з нетрадиційних ресурсів та дещо поза лекцією) 5
Програма працевлаштування та адаптації до умов ринкової економіки фахівців геологорозвідувальної галузі з метою збереження кадрового та інтелектуального потенціалу української геології 11
Вони дарують дітям мрію про геологію 13
Зайцева Л., Іванова А., Мачуліна С. (Київ), Стукалова І. (Москва) Майбутнє вуглепетрографії (за матеріалами науково-практичного семінару в Санкт-Петербурзі) 19
Кичка О. Букурешти-2011. Третій симпозіум з геології Чорноморського регіону: запитань більше, ніж відповідей 21
Деревська К. Історія становлення Геологічного музею: знаменні віхи, події, особистості. До 85-річчя з дня заснування 25
Лелик Б. Участь NADRA Group у Міжнародній науково-практичній конференції «Енергоефективні технології і обладнання для інтенсифікації видобутку, переробки і використання вуглеводневих енергоресурсів і кам’яного вугілля» 34

НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ
Яковлев В. Концепція створення в Україні глибинного геологічного сховища 35
Кармазенко М. Історія про те, як стати першим. «Укрвибухбуд» 42

НАУКА, НОВІ ПОГЛЯДИ
Шевчук В. Пертити як індикатор динамо-кінематичних умов породоутворення 45
Войтюк Ю., Кураєва І., Самчук А., Кармазиненко С., Манічев В. Особливості геохімічного розподілу важких металів у зоні аерації під впливом викидів комбінатів чорної металургії (на прикладі м. Алчевськ) 51
Митрохіна Т., Митрохін O., Загородній В. Геохімія титаноносних габроїдів Коростенського плутону 58
Старосельський Є., Рудько Г. Нафта і газ Амазонської синеклізи (Бразилія) 65
Михайлов В., Чепіль П. Перспективи нафтогазоносності імпактних структур Українського щита 72
Несіна Н., Здоровенко М., Шкроб Т., Дяченко К. Візейський карбонатний масив на Ливенській структурі (центральна частина південної прибортової зони Дніпровсько-Донецької западини) 83
Звонок Є. Про проблематичні рештки еоценового китоподібного з місцезнаходження Нагірне (Кіровоградська область, Україна) та значення археоцет для стратиграфічних досліджень 87
Лісний Г. Анізотропна декомпозиція сейсмічних зображень 94
Крочак М., Менасова А. Нові об’єкти геологічної спадщини України (район Канівських дислокацій) 104
Решетник М. Геологічні природні пам’ятки: історичний, науковий та правовий аспекти 111
Лівенцева Г. До наукових основ формування геолого-екологічного світогляду молоді 120

ДИСКУСІЇ
Коржнєв М. Проблеми створення нової геотектонічної концепції 127
Губич І., Крупський Ю., Лазарук Я., Сирота Т. Актуальні аспекти геології та геохімії сланцевого газу Волино-Поділля 135

ІМЕНА
Cавків Б. Ігор Іванович Музичко. До 75-річчя від дня народження 142
Лещух Р., Полиняк Б., Чепіль П. Ю.З. Крупський. До 70-річчя від дня народження 144
Рудько Георгій Ілліч. До 60-річчя від дня народження 146
Савків Б. Б.І. Бокій – фундатор аналітичних основ проектування гірничих підприємств 149

ГЕОЛОГІЯ, ІСТОРІЯ, КУЛЬТУРА
Пащенко Є. Мезозойська фауна Сіверщини як колекційний та лікувальний матеріал 152
Толстой М. Творчі зв’язки геологів Київського університету імені Тараса Шевченка з німецькими геологами (розповідь друга) 157
Баранов П., Шевченко С., Шкляр О., Черних М. Художність та художні образи в самоцвітах Карадагу 161
Мерщій В. Чорногора 167
Радзивілл О. Неювілейне. Спільний концерт «Веснянки» та народного ансамблю «Черемош» Львівського університету 175