Журнал «Геолог України». № 4 (32), ЖОВТЕНЬ-ГРУДЕНЬ, 2010

ІНФОРМАЦІЯ
Звітна доповідь голови правління ВГО «Спілка геологів України» Загороднюка П.О. до 10-річчя від дня створення організації 5
Кичка О., Лівенцева Г.Київська регіональна конференція ААPG: яскрава подія і новий рівень співпраці СГУ та міжнародної геологічної спільноти 21
Матковський О., Лещух Р., Павлунь М. Геологічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка: минуле й сьогодення (до 350-річчя заснування Львівського університету) 25
Лузан В., Мартиненко В. Київському геологорозвідувальному технікуму – 80! 30
Рюмін. В. Гальперинські читання 34
Вергельська Н. Восьма Уральська літологічна нарада 35
Зейкан О., Гладун В., Лукін О., Дем’яненко I. Напрями геологорозвідувальних робіт на об’єктах Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» у Східному газонафтоносному регіоні України у 2011 році 37

НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ
Коболєв В. Дослідно-методична комплексна геолого-геофізична експедиція 66-го рейсу НДС «Професор Водяницький» в західній частині Чорного моря 40
Загороднюк П., Лелик Б.Використання гравітаційного розщільнення вуглепородного масиву для підвищення ефективності попередньої дегазації (на прикладі вугільних басейнів України) 63

НАУКА: НОВІ ПОГЛЯДИ
Лісний Г. Можливості визначення швидкісної моделі з еліптичною анізотропією за допомогою прямого перетворення сейсмограм загальних джерел у сейсмічні зображення геологічного середовища 69
Кураєва І., Самчук А., Злобіна К., Акімова О., Стаднік В., Ілюк Н. Гідрогеохімічні дослідження стану природних вод м. Києва 76
Митрохин О., Грущинська О., Білан О. Прояви контактового метаморфізму в породах древньої «рами» Коростенського плутону 81
Гудзенко В. Еволюція радіоактивності підземних вод в умовах міста 91
Макаренко М., Діденко П., Купенко І. Оцінка радононебезпеки територій міста Жовті Води Дніпропетровської області і Києва 98
Ладжун Ю. Прогнозування виходу придатного огранованого коштовного каміння і оптимальні геометричні пропорції 104

ІМЕНА
Вітаємо В’ячеслава Якимовича Веліканова з ювілеєм! 111
Савків Б. Богданові Гоцькому – 75 років 113

ГЕОЛОГІЯ, ІСТОРІЯ, КУЛЬТУРА
Нікуліна Е. Геологія докембрію – нова стратегія у пізнанні складного 114
Мерщій В. Подорож на Святу Землю 121
Фурдуй Р. Витівки колимського морозу 133