Журнал «Геолог України». № 2 (34), КВІТЕНЬ-ЧЕРВЕНЬ, 2011

МЕТАН ВУГЛЕГАЗОВИХ РОДОВИЩ
Алєксєєв А., Гріньов В., Старіков Г., Каліущенко О. Прогноз контрольованої емісії метану вугільних родовищ на закритих шахтах 10
Антипов І., Савенко А., Колесніков С. Національні перспективи міжнародного співробітництва в області зниження викидів парникових газів в атмосферу 13
Анциферов А., Ходирєв Є. Урахування особливостей техногенних колекторів для оптимізації систем дегазації метану закритих шахт 17
Бартошинська Є., Матрофайло М., Бик С. Метан у відкладах Львівського палеозойського прогину 20
Бучинська І, Явний П., Шевчук О. Газоносність вугільного пласта n7в Львівсько­Волинського басейну 24
Денисенко В., Абакумова О., Єгоров І., Денисенко Н., Пачін Д., Бандурін О. Особливості метанового потенціалу шахтних полів за наявності газотривких (екрануючих) відкладів 29
Карамушка О. Виділення порушених зон – потенційних колекторів метану у вугільних пластах Донбасу 35
Клец А. Видобуток метану щільних колекторів на вугільних шахтах 39
Крамаренко О., Герасимов Є. Методика оцінки геологічних перспектив комплексного освоєння метановугільних родовищ України 42
Крамаренко О., Захаров О. Проблемні питання при проведенні геологорозвідувальних робіт на газ­метан вугільних родовищ Донбасу 46
Левашов С., Якимчук М., Корчагін І. Застосування мобільних геофізичних технологій під час пошуків і розвідки скупчень метану у вугільних басейнах 49
Лелик Б. Супутня дегазація газоносного вуглепородного масиву за допомогою пробуреної з поверхні у покрівлю вугільного пласта свердловини зі спрямовано-горизонтальним закінченням 55
Маметова Л. Структурно­мінералогічні перетворення пісковиків Західного Донбасу 60
Пащенко П. Геологічні фактори формування зон накопичення метану у вуглепородному масиві 64
Пилипенко Ю. Дегазація вугільних пластів у зонах тектонічних порушень 69
Рудько Г., Ловинюков В. Підрахунок запасів метану вугільних родовищ (стан та перспективи) 74
Сокоренко С, Костик І. Закономірності зміни метанонадмірності діючих шахт промислової частини Львівсько­Волинського кам’яновугільного басейну 76
Сокоренко С., Костик І., Матрофайло М. Особливості сучасної природної газоносності вугільних пластів та вуглевмісних порід Любельського родовища кам’яного вугілля Львівсько­Волинського басейну 81

ГАЗ СЛАНЦЕВИХ ТОВЩ І ЩІЛЬНИХ КОЛЕКТОРІВ
Авдєєва А., Жикаляк М., Бережной В. Перспективи освоєння продуктивних горизонтів природного газу Костянтинівської площі 90
Баранов В. Проблема пошуку біолітового (сланцевого) газу осадочних відкладів 95
Горяйнов С., Лакоба М., Павлов С. Оцінка перспектив газоносності нових літологічних пасток на північному борту Бахмутської улоговини 99
Жикаляк М. Неосвоєні газові ресурси пісковиків Донбасу з низькою проникністю 103
Загороднюк А., Кваша М. Сучасні бурові установки для буріння свердловин на нафту та газ виробництва компанії «Діскавері – бурове обладнання» 108
Зіняк Ю. Технології видобутку нетрадиційних і традиційних вуглеводнів 114
Кабишев Ю., Вакарчук С., Стрижак В., Довжок Т., Зейкан О., Гладун Вас., Чепіль П. Сучасний стан досліджень газу центральнобасейнового типу в Дніпровсько-Донецькій западині 120
Мерщій В., Маковенко Д., Сімаченко М., Ренкас Ю., Лісний Г. Застосування пре­стек міграції для побудови сейсмічних зображень геологічного середовища при пошуках нетрадиційних видів газу 125
Мясоєдова Ю. Можливості та обмеження при розробці родовищ сланцевого газу 131
Полівцев А. Методика картування голоценових рухів і геодинамічного районування надр 134
Привалов В., Саксенгофер Р., Панова О., Ізар А. Нетрадиційний газ – майбутнє Донецького вугільного басейну 152
Рудько Г., Ловинюков В., Григіль В. Наукові та методичні основи оцінки перспективних ресурсів сланцевого газу 158