Журнал «Геолог України». № 3-4 (35–36), ЛИПЕНЬ-ГРУДЕНЬ, 2011

ІНФОРМАЦІЯ
Групі компаній Надра – 20 років! 5
Як усе починалось... 7
Фурдуй Р. За тих, хто в путі 15
Огар В. На розрізах Башкирії 18
Бушак С. Від «Общества Русских Геологов» Російської імперії до «Спілки геологів України» – шлях у 84 роки 22
Лівенцева Г. Міжнародна наукова конференція «Наукові засади геолого-економічної оцінки мінерально-сировинної бази України та світу» 26
Деревська К., Палій В., Гриценко В. II Міжнародна науково-практична конференція «Геологічні пам’ятки – яскраві свідчення еволюції Землі» 29
Лелик Б., Гафич І., Ленхарт Х. Міжнародна конференція Shale gas results in Europe-2011 33
Кичка О. Нетрадиційні ресурси та роль нових технологій: 73-тя щорічна конференція EAGE у Відні 35
Огар В. 11-й симпозіум з викопних кнідарій і губок 39

НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ
Лялько В., Попов М. Сучасний стан і перспективи дистанційного зондування Землі (ДЗЗ) в Україні 41
Стельмах В. Кумулятивні перфораційні системи Deep star millenium виробництва фірми Halliburton готові використовувати в Україні сервісні компанії Nadra Group! 48

НАУКА: НОВІ ПОГЛЯДИ
Лепігов Г., Гулій В., Лизанець А., Цьоха О. Будова і газоносність Шебелинського родовища (у світлі теорії абіогенного генезису вуглеводнів) 50
Михайлов В., Огар В., Зейкан О., Гладун В., Чепіль П. Перспективи газоносності сланцевих відкладів східного сектора Дніпровсько-Донецької западини 55
Радзівілл А., Зайцева Л., Вергельська Н. До осадово-ендогенного походження гераклітів південного заходу Гірського Криму і перспектив їхнього використання в прогнозуванні покладів вуглеводнів 63
Стрижак В., Рослий І., Вакарчук С. Перспективні напрями параметричного буріння в східному нафтогазоносному регіоні України 70
Редколіс В., Вергуненко О. Умови осадконакопичення, формування неантиклінальних пасток вуглеводнів в ХІІа м.ф.г. за даними сейсмостратиграфічних досліджень у північній частині Срібнянської депресії Дніпровсько-Донецької западини 77
Палій В. Унікальні палеонтологічні знахідки у відкладах венду та нижнього кембрію Середнього Придністров’я 85
Іванцов А. Унікальний природний об’єкт всесвітнього значення – Зимнегірське місцезнаходження відбитків вендських багатоклітинних тварин 89
Цинкобурова М. Ільменський глинт як комплексна геологічна пам’ятка північного заходу Росії 99
Рудько Г. Медична геологія як новий напрям у науці 104
Лівенцева Г. Роль громадських геологічних організацій у збереженні та раціональному використанні надр України 110

ДИСКУСІЇ
Осьмачко Л. Структурно-петрографічні ознаки синздвигових трансформацій кристалічних комплексів Східного Приазов’я 119
Коржнєв М. Про взаємозв’язок еволюції живої матерії з циклічністю геологічних процесів та інформаційним полем 125

ІМЕНА
Хава Фахріївна Джамалова. До 85 річчя від дня народження 133
Волкодав І. Євген Костянтинович Мархінін. До 85-річчя від дня народження 135
Дроздовська А. Роль особистості в історії геології. До 60-річчя творчої та науково-організаційної діяльності Є.Ф. Шнюкова 138
Володимиру Альбертовичу Михайлову – 60! 145
Павлишин В. Володимиру Шуньку – 60! 147
Перший ювілей Катерини Ігорівни Деревської 149
Пам’яті Володимира Кіндратовича Найчука 152
Савків Б. Видатний геолог, громадський та державний діяч Петро Федорович Шпак. До 80-річчя від дня народження 154
Савків Б. П.П. Шумило – винахідник турбобура та турбінного буріння свердловин 157

ГЕОЛОГІЯ, ІСТОРІЯ, КУЛЬТУРА
Гудзенко В. Спогади про перші дні й тижні чорнобильської аварії 161
Толстой М. Фрагменти спогадів про міжнародні зв’язки геологів Київського університету 169
Клочко Л. Бурштинові шляхи за скіфських часів 173
Мерщій В. Річка Тетерів 181