Журнал «Геолог України». № 2 (2), КВІТЕНЬ-ЧЕРВЕНЬ, 2003

ІНФОРМАЦІЯ
ІІ З'їзд геологів України та наукова конференція «Історія, сучасний стан та перспективи розвитку геологічної галузі України» 5
Міжнародна наукова конференція «Виникнення, становлення, сучасне та майбутнє нафтогазової промисловості України в контексті європейської інтеграції» (До 150-річчя винаходу гасової лампи) 6

ГЕОЛОГІЧНА ГАЛУЗЬ: ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ
НАК «Нафтогаз України» 5 років 8
Гурський Д. Сьогодення Державної геологічної служби України 12
Коржнев М. Еколого-економічні проблеми розвитку мінерально-сировинного комплексу України 19
Кулініч Г., Щеголихін А., Клочков В. Застосування сучасних програмних продуктів в СП «Полтавська газонафтова компанія» для геологічного моделювання Гнатівського родовища 24

НАУКА: НОВІ ПОГЛЯДИ
Слензак О. Геоенергетичне забезпечення біосфери 30
Муравейник Ю. Великі вибухи в ядрі Землі основа теоретичної геології 35
Панов Б. Про золотоносність докембрію Австралійської платформи та Українського щита 47

СКАРБИ НАДР
Мацуй В. Бурштин Українського Полісся 54
Бобров О., Малюк Б., Сіворонов А., Лисенко О. Аполлонівський палеовулкан 60

ГЕОЛОГІЧНА СПАДЩИНА
Радзівілл А. Значення геології в розкритті суті ноосферних процесів 67

ЦІКАВА ГЕОЛОГІЯ
Мачуліна С. Феномен гори Ай-Петрі (До «віртуальної» геології Криму) 72

ВІТЕР МАНДРІВ
Гулій В. Країна сонця, яке сходить 75

НАШІ СУЧАСНИКИ
Лебідь М. Закарпатська сага Віри Зайцевої 81
Гутянська О. Сенс його життя 84

ТАЛАНТИ
Фурдуй Р. Страшний звір 88

ІМЕНА
Бушак С. В.І. Вернадський на Полтавщині (Фрагменти з рукописної книги «Академік В.І. Вернадський та Україна») 92

ВІД РЕДАКЦІЇ
Умови публікації матеріалів 106