Ресурси підземних вод

Основні впливи:

  • Захист підземних водних ресурсів Європи від зростаючого тиску, спричиненого зміною клімату та конкуруючим використанням надр, зокрема, для мінеральних та енергетичних ресурсів.
  • Вдосконалення політично значущих даних про стратегічно важливі ресурси підземних вод, забезпечення їх відповідності принципам FAIR (Findable - що легко знаходяться, Accessible - доступні, Interoperable - iнтероперабельні, сумісні, взаємозамінні, Reusable - що передбачають повторне використання), для управління посухами
  • Удосконалення методів моніторингу, візуалізації та картографування кількісно-якісних параметрів підземних вод, а також потенціалу тимчасового зберігання.

Цілі та завдання:

  • Підтримка інтегрованого, ефективного та сталого використання і охорони європейських ресурсів підземних вод, включаючи оцінку потужностей тимчасового зберігання за кількістю та якістю підземних вод.
  • Покращення збору даних (у відповідності до принципів FAIR) й управління ними на національному та європейському рівнях, а також застосування цих даних (наближених до реального часу) для моніторингу, прогнозування та оцінки кількості та якості підземних вод.

Перше завдання, з акцентом на кількості підземних вод, спрямоване на транснаціональний, гармонізований збір даних, моніторинг та оцінку динаміки підземних вод у контексті зміни клімату та включає визначення рівнів підземних вод у моніторингових пунктах практично в реальному часі, збір, гармонізацію, стандартизацію та інтеграцію обраних представницьких даних в єдину систему інтелектуального управління даними для використання на рівні ЄС (у відповідності до принципів FAIR та нових стандартів Open Geospatial Consortium – Консорціуму відкритої геопросторової інформації). Будуть проводитись дії з виявлення тенденцій виснаження підземних вод, аналізу екстремальних станів підземних вод, оцінки фізичного потенціалу для тимчасового зберігання та оцінки сталості підземних вод з метою управління та адаптації до посух, які можуть посилитися внаслідок зміни клімату. Основою для розробки стратегій сталого управління підземними водами буде слугувати створювана операційна система, яка працює на основі даних для моніторингу в реальному часі (наближена до реального часу), та європейська система короткострокового та довгострокового прогнозування рівнів підземних вод і тенденцій до повеней та посух.

Друге завдання щодо якості підземних вод зосереджене на транснаціональному, гармонізованому зборі даних, моніторингу та оцінці моделей якості підземних вод і виявленні тенденцій. Дії включають гармонізацію оцінки внутрішніх характеристик підземних вод та процесів як важливих факторів для транспортування та долі забруднюючих речовин, застосування та подальший розвиток інноваційних методів генерації даних для транснаціональних даних, розширених до рівня ЄС, а також покращення розуміння природної якості підземних вод, необхідної для відповідності Директиві про підземні води. Буде проведено визначення пунктів моніторингу якості підземних вод, збір, розробку протоколів для гармонізації та інтеграції обраних репрезентативних даних в інтелектуальну систему управління даними у відповідності до принципів FAIR, а також розробку методів обробки даних для оцінки характеристик якості підземних вод. Буде розроблено матрицю факторів, які впливають на якість підземних вод, картографування і оцінку тенденцій та розвитку обраних для дослідження забруднювачів підземних вод, а також оцінку гідрогеохімічного потенціалу тимчасового зберігання.

Очікувані результати:

  • Європейська база даних моніторингу підземних вод з візуалізацією стандартизованих рівнів підземних вод у режимі, наближеному до реального часу
  • Звіт про стратегічно важливі водоносні горизонти, включаючи потужності тимчасового зберігання для боротьби з посухами
  • Операційна європейська система прогнозування рівня підземних вод та виявлення явищ
  • Гармонізована методологія та протокол із використанням низки методів обробки даних для оцінки характеристик якості підземних вод із геологічними/гідрогеохімічними/гідрологічними умовами в різних просторових та часових масштабах
  • Гідрогеохімічні та гідрологічні прототипи для комплексної візуалізації моделей якості підземних вод, ризику забруднення, потужностей для тимчасового зберігання та інструментів прогнозування для підтримки прийняття рішень щодо управління підземними водами