Національні проєкти

2000 р. Розробка Концепції реорганізації геологічної галузі «Геологія і розвідка надр у 2000-2005 роках», яка була підтримана Кабінетом Міністрів України, стала потужним імпульсом подальшого розвитку української геології. Концепцію ухвалено на І З’їзді геологів України, 25 травня 2000 р., м. Київ
Березень 2001 р. За ініціативи міністра геології УРСР (1967–1982 рр.), радника президента НАН України, почесного президента Всеукраїнської громадської організації «Спілка геологів України» Петра Федоровича Шпака у складі ГО UAG було створено Раду ветеранів геології України, аби віддати належну шану заслуженим людям галузі.

Головна мета діяльності ради – об’єднання фахівців-ветеранів геології заради збереження зв’язку поколінь. Ми зацікавлені у тому, щоб ветерани передавали молоді свій безцінний науковий, виробничий та управлінський досвід з метою піднесення геологічної галузі України.

2001 р. Спілка геологів України почала відроджувати в країні дитячо-юнацький геологічний рух, проводити олімпіади юних геологів, надавати спонсорську допомогу геологічним музеям при технікумах та вищих навчальних закладах, де готують спеціалістів для геологічної галузі.

Спілка геологів України почала проводити просвітницьку роботу в школах-інтернатах для дітей з вадами слуху. Члени організації підтримують та беруть активну участь у щорічних олімпіадах юних геологів у Харкові, Рівному та інших містах.

2003 р. Зареєстровано періодичний друкований орган «Спілки геологів України» – журнал «Геолог України».
2003 р. (Фахівці Групи НАДРА) Члени спілки розробили проєкт дослідно-промислової експлуатації важковидобувних запасів Русько-Комарівського газового родовища в Закарпатті та облаштували його.
2003 р. Підтримка основних концептуальних завданнь Стратегії розвитку та реформування геологічної галузі України на 2003-2010 роки.
2003 р. Пропозиція до Державного комітету природних ресурсів:
  • Внести у встановленому порядку до Верховної Ради проєкт Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про державні нагороди України», передбачивши в ньому встановлення почесного звання «Заслужений геолог України».
  • Вжити заходів у встановленому порядку щодо:
    • введення на геологічному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка спеціальності «Геолог-економіст»;
    • організації в галузі системи з перепідготовки та підвищення кваліфікації керівників і спеціалістів геологічних підприємств.
2003 р. У Польщі 2003 рік було оголошено роком Лукасевича, адже поляки трактують події, пов’язані з відкриттям гасової лампи, як суто свій здобуток. Спілка геологів України відновила історичну справедливість, провівши у Львові наукову конференцію «Історія, сучасний стан та перспективи розвитку нафтогазової промисловості України в контексті міжнародної інтеграції» та встановивши бронзову меморіальну дошку,
2004 р. Велику увагу Спілка приділяє збереженню геологічних пам’яток України. З метою їхньої подальшої каталогізації, популяризації та охорони у жовтні 2004 року разом з Держкомприродоресурсів України було проведено науково-методичний семінар «Геологічні пам’ятки України».

Спілка геологів інформувала громадськість про V Міжнародний симпозіум Європейської асоціації зі збереження геологічної спадщини (ПроГЕО), що відбувся з ініціативи українських членів цієї організації у Києві та Кам’янці-Подільському у вересні 2006 р. Руйнація геологічних пам’яток – необоротний процес, тому тривожні тенденції розвитку сучасної цивілізації змушують замислитися над тим, що залишиться після нас прийдешнім поколінням.

Знаком моральної підтримки усіх, хто свідомо обрав геологію як головну справу свого життя, стало фінансування унікальної книги «Нариси з історії геологічних досліджень у Київському університеті».

Незаперечним є те, що спілка тримається на ентузіазмі небайдужих до долі української геології людей, різних за спеціальністю, віком та уподобаннями. Саме завдяки їхній підтримці 10-річчя від дня свого заснування ВГО «Спілка геологів України» зустрічає важливими досягненнями в усіх сферах діяльності, новими перспективами і сміливими планами на майбутнє.

2005 р. Початок розробки ідеї створення Міжвідомчого навчально-методичного координаційного центру, який буде опікуватися підготовкою молодих фахівців. З метою оволодіння передовими технологіями, що відповідають світовому рівню, центр організує післядипломне навчання випускників вищих навчальних закладів, буде сприяти їх подальшому фаховому росту, займатиметься пошуком замовлень та працевлаштуванням молодих спеціалістів-геологів, забезпечуватиме кваліфікованими кадрами тимчасові колективи, що створюються спеціально для виконання окремих проєктів і завдань, виграних на умовах тендеру як в Україні, так і за кордоном.
2009 р. Новим цікавим напрямом діяльності Спілки є участь у реалізації спільної з Інститутом Тутковського програми «Підвищення кваліфікації фахівців нафтогазової галузі України для міжнародного співробітництва та роботи в західних компаніях». У рамках цієї програми 11 та 12 листопада 2009 року в Інституті геологічних наук НАН України та у приміщенні Інституту Тутковського представник AAPG Франс ван Бахем прочитав лекції, що стосуються проблеми нафтоматеринських порід. Це лише старт програми, яка має великі перспективи для вітчизняних фахівців та зарубіжних партнерів.

У навчанні взяли участь 42 представники ДП «Науканафтогаз», Інституту геологічних наук, ТОВ «Кадоган Україна», УкрДГРІ, Київського національного університету імені Тараса Шевченка, ДК «Укргазвидобування», СП «Полтавська газонафтова компанія» та ін. Лектором був доктор Володимир Гречка (Shell Exploration and Production).

2010 р. За відданість геології, значний внесок у її розвиток 232 геологи були відзначені Срібним нагрудним знаком і 209 – Золотим. Медаллю «За заслуги» нагороджено 93 геологи. Іменними геологічними молотками Спілка вшанувала 167 геологів. За поданнями Українського мінералогічного товариства медаллю «За внесок у мінералогію» нагороджено чотирьох геологів.
2012 р. З метою підтримання українських геологів Спілка геологів України започаткувала масштабну соціальну програму працевлаштування, спрямовану на залучення до нових проєктів геологів, які з об’єктивних причин не можуть повною мірою реалізувати себе або залишились поза професією. Для учасників програми немає вікових, кваліфікаційних чи територіальних (географічних) обмежень.

Програма працевлаштування та адаптації до умов ринкової економіки фахівців геологорозвідувальної галузі з метою збереження кадрового та інтелектуального потенціалу української геології заснована Спілкою геологів України та спрямована на працевлаштування українських фахівців – учасників програми – у структурах недержавної форми власності та міжнародних компаніях, які працюють в Україні, а також на світовому ринку геологорозвідувальних робіт та послуг.

Головне – мати бажання отримувати нові знання, переймати сучасний міжнародний досвід та опановувати новітні методи роботи.

2017 р. ГО «Спілка геологів України» розробила Платформу «Впровадження положень Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом щодо ефективного та збалансованого використання природних ресурсів». Концепція Платформи розглянута і схвалена 15 листопада 2017 року на позачерговому з’їзді громадської організації «Спілка геологів України».