Навчальні програми

З часу заснування, UAG реалізує освітні проєкти та бере участь у таких проєктах своїх партнерів; здійснює освітню діяльність за двома основними напрямами: Підвищення кваліфікації та професійний розвиток і Освітні програми для молоді та широкої громадськості.

Навчальні курси здійснюються за напрямами: HSE (охорона праці), Економіка, Право, Геологія, Геофізика, Буріння, Освоєння свердловин, Видобуток, Фахова англійська мова

З 2009 року UAG успішно реалізується програма «Підвищення кваліфікації фахівців нафтогазової галузі України для міжнародного співробітництва та роботи в західних компаніях». Програма здійснюється за підтримки компаній NADRA GROUP, Shell, Halliburton, Regal Petroleum, Discovery Drilling Equipment, українських профільних установ, організацій, державних і приватних компаній, міжнародних громадських організацій: AAPG, EAGE, SEG.

З 2012 року тематика заходів і список учасників розширюється у зв’язку з початком реалізації ініційованої UAG «Програми працевлаштування та адаптації до умов ринкової економіки фахівців геологорозвідувальної галузі з метою збереження кадрового та інтелектуального потенціалу української геології», підтриманої Міністерством екології та природних ресурсів України. Програма сприяє підготовці українських геологів до вимог, які ставлять перед ними роботодавці. Завдяки реалізації такої програми здійснюється постійний моніторинг компаній, яким потрібні експерти геологічних спеціальностей.

З метою залучення в Україну передових технологій, за програмою UAG проведені Технологічні дні для українських виробничих і видобувних компаній: у 2013 році «День новітніх технологій розвідки й видобування», в 2016 році, спільно з компанією Halliburton – «Інтегровані послуги в обсаджених свердловинах».

З 2017 року здійснюється навчання за програмами з управління проєктами (13 програм), роботі з продуктами MS Project, з підготовки для успішної здачі іспиту в International Project Management Association (IPMA).

Важливим напрямом освітньої роботи Спілки є організація наукових конференцій. Загалом проведено більше 100 конференцій за широким спектром наукової тематики, який охоплює проблеми літології і стратиграфії осадових басейнів, проблеми рудоносності та нафтогазоносності, включаючи нетрадиційні джерела вуглеводнів, питання рудоносності докембрію та фанерозою, проблеми екології та збереження геологічної спадщини, демонстрації нових технологій геолого-геофізичних досліджень та видобутку енергетичних і мінеральних ресурсів, тощо.

Одним із своїх головних завдань Спілка вважає виховання дбайливого ставлення до довкілля, популяризацію геологічних знань та підвищення престижу професій, пов’язаних з вивченням та використанням геологічного середовища. Тому з 2001 р. Спілка геологів України почала відроджувати в країні дитячо-юнацький геологічний рух. Просвітницька діяльність для молоді здійснюється через шкільне геологічне та екологічне виховання, організацію та підтримку гуртків та шкіл, друк науково-популярної літератури, спрямованої на підліткову аудиторію.

За програмою підготовки та перепідготовки персоналу українських науково-дослідних, сервісних та видобувних підприємств «Підвищення кваліфікації фахівців нафтогазової галузі України для міжнародного співробітництва та роботи в західних компаніях» відбулося 30 лекцій та семінарів із залученням світових нафтогазових компаній (Shell, Marathon, Vanko) та міжнародних галузевих громадських організацій (AAPG, SEG, EAGE ).

Інститутом проведено 36 двотижневих курсів підвищення кваліфікації у сфері ефективного і збалансованого використання природних ресурсів. Дипломи державного зразка отримали 454 слухачі. Завдяки освітнім програмам Інституту фахові знання поглибили 2000 слухачів з понад 100 компаній, установ і організацій. У наукових конференціях, організованих Інститутом, взяли участь 424 особи.

На базі Інституту Тутковського започатковано навчальну програму «Підвищення кваліфікації та консалтинг з управління проєктами в сфері використання природних ресурсів». Проведено спеціалізовані курси підвищення кваліфікації за напрямком "Геофізичні дослідження свердловин шляхом використання сучасних технологій" (УкрНДІгаз, Харків, 2017-2018 рр.).

До навчального процесу залучаються провідні українські та іноземні фахівці. Серед них лектори від Спілки геологів України, AAPG, SEG, EAGE, та інших партнерів. Крім лекторів від названих вище міжнародних профільних громадських організацій, запрошуються фахівці з вивчення і використання широкого спектру природних ресурсів по лінії Європейської федерації геологів (EFG). Заходи організовано як на базі Інституту Тутковського, так і наукових інститутів НАН України, інших установ і організацій, сервісних і видобувних компаній.

Основні проведені заходи

Дата Захід чи подія
4-8 грудня 2017 р. Курси підвищення кваліфікації за темою "Геофізичні дослідження свердловин шляхом використання сучасних технологій". Лектори Інституту Тутковського – професор кафедри геології нафти і газу ННІ «Інститут геології» О.М. Карпенко, генеральний директор ТОВ «Тутковський інтегровані рішення» А.О. Касьян; генеральний директор ТОВ «Укргеоцентр» А.В. Старостін. Місце проведення – УкрНДІгаз, Харків.
14 листопада 2017 р. У Інституті геохімії, мінералогії та рудоутворення НАНУ відбулися обговорення спільних наукових досліджень у рамках міжнародного українсько-словацького проєкту, а також лекція Ігоря Броски «Аксесорні мінерали гранітоїдів Північних Карпат». Учасники заходу: Інститут наук про Землю Словацької академії наук, Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення НАН України, Інститут Тутковського.
15 грудня 2016 р. Технологічний день Інституту Тутковського (м. Київ): Інтегровані послуги в обсаджених свердловинах. У рамках презентації компанії Halliburton спільно з Міжнародним хабом природних ресурсів TUTKOVSKY представлено нові технології геофізичних досліджень в експлуатаційних свердловинах, моніторингу та оцінки резервуарів, геолого-технічних заходів у свердловинах під тиском, каротажу обсаджених свердловин з передачею інформації в реальному часі, оцінки цементування, обслуговування свердловин діючого фонду, перфорації на НКТ, перфорації на кабелі, моделювання перфорації, застосування кумулятивних зарядів, стимулювання притоку свердловини, діагностики труб, обслуговування та ремонту свердловини.
28 жовтня 2015 р. У приміщенні Інституту геологічних наук НАНУ відбулася лекція Рея Леонардо (AAPG) «Мінливий світ природного газу: прогноз розвитку галузі до 2030 р.». Організавано ІГН НАН України, Інститутом Тутковського, ДП «Науканафтогаз» у рамках програми Всеукраїнської громадської організації «Спілка геологів України» «Підвищення кваліфікації фахівців нафтогазової галузі України для міжнародного співробітництва та роботи у західних компаніях».
17 червня 2015 р. Інститут Тутковського організував семінар «Нові технології моделювання резервуарів вуглеводнів за допомогою програмного пакету PETREL». Лектори: геолог Schlumberger Services Ukraine LLC А.Ю. Шибецька, геофізик Schlumberger Services Ukraine LLC Є.В. Устенко.
8 жовтня 2014 р. У рамках міжнародної конференції «Сучасні проблеми літології осадових басейнів України та суміжних територій» (ІГН НАНУ, м. Київ) відбулася серія лекцій Вітора Корреі, президента Європейської федерації геологів (EFG): «Пан-європейський стандарт для звітності за результатами розвідки мінеральних ресурсів і запасів. Рамкова класифікація Організації Об'єднаних Націй», «Популяризація професійної геології в Європі. Роль Європейської федерації геологів».
18 червня 2013 р. Курси підвищення кваліфікації «Нетрадиційні вуглеводні: гідростимулювання тріщин, сейсмічний моніторинг, можливості ГДС». Лектори Інституту Тутковського: доктор фізико-математичних наук Ю.К. Тяпкін, кандидат геологічних наук Г.О. Кашуба. 20 фахівців ТОВ «Регіон», Науково-дослідного і проєктного інституту ПАТ «Укрнафта», Групи компаній НАДРА стали учасниками програми.
24 квітня 2013 р. Курси підвищення кваліфікації Інституту Тутковського «Сучасні геофізичні методи при пошуках, розвідці і моніторингу видобування нетрадиційних вуглеводнів». Прослухали 20 фахівців з СП «Полтавська газонафтова компанія», ПрАТ «Укргазвидобуток», Regal Petroleum та Групи компаній НАДРА. Керівник програми доктор фізико-математичних наук, професор, член Європейської академії наук (EAS), Американської спілки геофізиків-розвідників (SEG) і Європейської асоціації геовчених та інженерів (EAGE) Ю.К. Тяпкін.
27 березня 2013 р. Інститут Тутковського організував презентацію компанії Paradigm за напрямами: 1. Сучасні технології Paradigm для побудови глибинних зображень середовища. 2. Підготовка та контроль за якістю сейсмічних даних та даних ГДС для проведення інверсійних перетворень. 3. GEOLOG7 програмний комплекс для обробки та інтерпретації даних ГДС. Лектори: провідні фахівці компанії Paradigm М. Єрченков, О. Іноземцев, К. Ізюмова.
15 березня 2013 р. Інститутом Тутковського за підтримки AAPG організовані семінари: «Тріщинуватість та варіації напруженого стану в структурних пастках формації Хуфф, східний шельф Саудівської Аравії», «Зміни парадигми в трактуванні генезису тріщинуватості та її впливу на продуктивність карбонатних колекторів на великих глибинах. Вивчення глибинних пермо-тріасових колекторів у Саудівській Аравії».
12 березня 2013 р. Семінар Інституту Тутковського «Особливості застосування безкабельного обладнання FairfieldNodal на суші та морі під час пошуків родовищ нафти й газу». Доповідачі: голова представництва компанії FairfieldNodal у Москві Д. Томашин, технічний менеджер FairfieldNodal (США) Шепхард Дадлі, головний геофізик ТОВ «ЛАРГЕО» С.В. Горбачов. Понад 20 учасників семінару ознайомилися з єдиною у світі повністю безкабельною системою ZNodal для застосування як на суші, так і на морі компанії FairfieldNodal – лідера у галузі модульних сейсмічних технологій.
20 липня 2012 р. Закінчився перший двомісячний семестр корпоративних курсів з англійської мови для працівників геолого-геофізичних компаній у рамках програми «Підвищення кваліфікації фахівців нафтогазової галузі України для міжнародного співробітництва та роботи у західних компаніях».
3 квітня 2012 р. Організована Інститутом Тутковськогро презентація програми Paradigm Sysdrill (операції з профілями свердловин, аналіз попередження зіткнення стовбурів свердловин, огляд інженерних модулів системи, таких як аналіз крутних моментів, і сил, які діють на КНБК, гідравлічний аналіз та аналіз цементування тощо). Лектори: провідні фахівці компанії Paradigm М. Єрченков, А. Федосєєв, К. Ізюмова.
29 березня 2012 р. За підтримки Американської асоціації геологів-нафтовиків відбулися лекції: «Як уявлення про газоматеринські породи дало поштовх пошукам сланцевого газу – геологічна та петрофізична оцінка порід, збагачених на органіку». Лектор: старший консультант з питань оцінки нафтогазового потенціалу в Exxon Mobil Upstream Research Company (URC) Куінн Пассі. У програмі взяли участь 65 фахівців з ДП НАК «НАДРА України», ДП «Науканафтогаз», ТОВ «НТП» Бурова техніка», ТОВ «Бурова компанія Рудіс», Київського національного університету імені Тараса Шевченка, ПрАТ «Центр обробки даних НАДРА», ІГН НАН України, ТОВ «Юсейн», ТОВ «Кадоган Україна», ТОВ «Єврогаз Україна» та ін.
16 березня 2012 р. Візит третього президента асоціації з моменту укладення угоди про співробітництво між Спілкою геологів України та AAPG. Два попередні президенти асоціації – Роберта Гріс та Пітер Роуз – також були гостями Спілки геологів України. Цикл з чотирьох лекцій президента AAPG Пола Веймера на геологічному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка: «Нове життя старих родовищ – управління вуглеводневим резервуаром», «Передові методи розвідки традиційних покладів ВВ», «Нетрадиційні ресурси: газ у надщільних пісковиках», «Майбутнє нафтової промисловості».
6 березня 2012 р. Курси підвищення кваліфікації Інституту Тутковського на тему: «Від побудови сейсмічних зображень до інверсії». Інформацію виклав доктор філософії з геофізичної обробки сигналів, старший радник з геофізики британської компанії ION GX Technology Ян Джонс. Проведено в рамках програми «Підвищення кваліфікації фахівців нафтогазової галузі України для міжнародного співробітництва та роботи у західних компаніях» за підтримки компанії Shell.
14 лютого 2012 р. Заняття на тему: «Основи нафтогазової геології». Лектор Інституту Тутковського: кандидат геолого-мінералогічних наук, доцент геологічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка В.В. Шунько.
23 листопада 2011 р. Семінар Інституту Тутковського для працівників ЗМІ України «Як геологи шукають корисні копалини». Учасники семінару отримали примірники книжки Р.С. Фурдуя «Сонця і вітру брат» з автографом автора. Екскурсію заводом ПрАТ «Геофізичне обладнання НАДРА» провели голова правління товариства В.В. Кармазенко та його перший заступник, головний інженер підприємства В.І. Рибак.
29 вересня 2011 р. Відбувся організований за програмою Інституту Тутковського семінар: Paradigm – 25 років інновацій у нафтогазовій індустрії. Лектори: провідні фахівці компанії Paradigm М. Єрченков, Т. Ольнєва, О. Іноземцев, К. Ізюмова.
19 липня 2011 р. Організована Інститутом Тутковського презентація програмного забезпечення LMKR GeoGraphix для геологічної інтерпретації, петрофізики та картопобудов. Презентацію відкрив президент фірми LMKR GeoGraphix Пітер Чалкрафт; детальне ознайомлення слухачів з програмою провів П. Морозов – директор департаменту ділового розвитку в Європі та СНД фірми LMKR GeoGraphix. Захід відбувся у Києві в навчальній аудиторії Інституту Тутковського у рамках програми «Підвищення кваліфікації фахівців нафтогазової галузі України для міжнародного співробітництва та роботи в західних компаніях».
14-15 червня 2011 р. Лекції Доктора Яппа Мондта (AAPG) «Які геофізичні дані іще не використовуються» та «Як комбінувати різні типи геофізичних даних» в навчальному класі Інституту Тутковського в рамках програми «Підвищення кваліфікації фахівців нафтогазової галузі України для міжнародного співробітництва та роботи у західних компаніях».
27 травня 2011 р. Організована Інститутом Тутковського презентація нових перфораційних систем фірми Halliburton. Присутні: СП «Полтавська газонафтова компанія», Cadogan Petroleum, ТОВ «Крим Петролеум Компані», ГПУ «Полтавагазвидобування», ЗАТ «Нафтогазвидобування», Regal Petroleum, Нафтогазекологія, ЗАТ «Концерн НАДРА», ЗАТ «Укрнафтогазгеологія», а також співробітники служби геологорозвідки та поверхневої дегазації ОП «Шахта ім. О.Ф. Засядька». Презентацію провів провідний інженер з ПВР департаменту ГДС та ПВР фірми Halliburton С. Макеєв.
17-20 травня 2011 р. Курс лекцій «Пошук та розвідка родовищ нафти і газу. Промислова геологія». Лектор: менеджер компанії RAG з проєктів в Україні Вольфганг Нахтман. Організовано Інститутом Тутковського в рамках програми «Підвищення кваліфікації фахівців нафтогазової галузі України для міжнародного співробітництва та роботи у західних компаніях».
12 травня 2011 р. Курс лекцій «Пошук, розвідка та розробка сланцевого газу, газу в ущільнених породах, метану вугільних пластів». Лектор: технічний директор Shell Ukraine Exploration and Production Дітмар Нойхаус. Організовано Інститутом Тутковського спільно з компанією Shell в рамках програми «Підвищення кваліфікації фахівців нафтогазової галузі України для міжнародного співробітництва та роботи у західних компаніях».
30 березня 2011 р. Курс лекцій: «Механізми деформації та обмеження екрануючої здатності порід кам’яної солі: комплексний багаторівневий підхід оцінки соляного басейну», «Оцінка колекторських властивостей незвичайних внутрішньо-сольових карбонатних розрізів: пізньопротерозойська-ранньокембрійська формація Ара Південно-Оманського соляного басейну». Лектор: професор Пітер Кукла (AAPG). Організовано Інститутом Тутковського в рамках програми «Підвищення кваліфікації фахівців нафтогазової галузі України для міжнародного співробітництва та роботи у західних компаніях». У навчанні взяли участь 48 представників ЦГТД «Укрнафта», Інституту геологічних наук НАН України, ДП «Науканафтогаз», Київського національного університету імені Тараса Шевченка, УкрДГРІ, ЗАТ «Концерн НАДРА», Shell Ukraine Exploration and Production, Причорноморське ДРГП та ін.
29 листопада 2010 р. Семінар «Аспекти сучасних методів пошуково-розвідувальних робіт і проєктування експлуатаційних свердловин». Організовано за спонсорської підтримки Shell Ukraine Exploration and Production спільно з Інститутом Тутковського.
1 листопада 2010 р. Семінар Інституту Тутковського «Економічна привабливість метано-вугільних проєктів в Україні». У рамках семінару пройшла презентація компанії Discovery Drilling Equipment Ltd, діяльність якої – розробка й виробництво повнокомплектних бурових установок і вузлів до них для буріння та обслуговування нафтогазових свердловин.
27 жовтня 2010 р. Цикл лекцій «Аналіз та оцінка ризиків пошуково-розвідувальних робіт на нафту і газ». Лектори: кандидат геолого-мінералогічних наук І.П. Гафич, С.М. Давиденко, О.І. Гафич. Організовано Інститутом Тутковського в рамках програми «Підвищення кваліфікації фахівців нафтогазової галузі України для міжнародного співробітництва та роботи у західних компаніях». У навчанні взяли участь 28 представників ДК «Укргазвидобування», ДП «Науканафтогаз», ВАТ «Укрнафта», НДПІ «Укрнафта», «УКРНДІгаз», ТОВ «Кадоган Україна», ТОВ «Петроконсалтинг», ЗАТ «Концерн НАДРА».
26-27 травня 2010 р. Цикл лекцій «Обробка сейсморозвідувальної інформації та побудова сейсмічних зображень геологічних середовищ». Лектори: кандидат фізико-математичних наук, керівник департаменту сейсморозвідки ЗАТ «Концерн НАДРА» Г.Д. Лісний, керівник обчислювального центру Ю.Л. Ренкас, головний геофізик Д.В. Маковенко. Організовано Інститутом Тутковського. У навчанні взяли участь 20 представників ДП «Науканафтогаз», ТОВ «Кадоган Україна», Київського національного університету імені Тараса Шевченка, ДК «Укргазвидобування», ЗАТ «Концерн НАДРА».
30 квітня 2010 р. Цикл лекцій «Комплексна інтерпретація матеріалів геофізичних досліджень свердловин відкритого стовбура, принципи й досягнення». Лектори: кандидат геологічних наук Г.О. Кашуба, кандидат технічних наук Р.Ф. Федорів. Організовано Інститутом Тутковського в рамках програми «Підвищення кваліфікації фахівців нафтогазової галузі України для міжнародного співробітництва та роботи у західних компаніях».
26 квітня 2010 р. Цикл лекцій «Застосування сейсмічної анізотропії в нафтовій та газовій промисловості». Організовано Інститутом Тутковського за спонсорської підтримки компаній Shell та Rudis.
11-12 листопада 2009 р. Лекції за програмою Інститута Тутковського лектора AAPG Frans van Buchem, присвячені проблемі нафтоматеринських та карбонатних порід: 1. «Баремсько-аптська карбонатна система Східно-Аравійської плити як елемент глобальної еталонної стратиграфічної моделі». 2. «Стратиграфічні особливості поширення нафтоматеринських карбонатних порід на прикладі внутрішнього шельфу Південно-Аравійської плити у крейдовому періоді».
4 листопада 2009 р. Презентація програми Спілки геологів України «Підвищення кваліфікації фахівців нафтогазової галузі України для міжнародного співробітництва та роботи в західних компаніях» в рамках Міжнародної виставки нафтогазової промисловості «Нафта та газ 2009». Серед присутніх представники ДК «Укргазвидобування», ВАТ «Укрнафта», Інституту геологічних наук НАН України, Українського державного геологорозвідувального Інституту (УкрДГРІ), ПДРГП «Північгеологія», Київського геологорозвідувального технікуму, Shell та ін. Навчальний процес здійснюється в рамках освітньої програми «Інститут Тутковського» шляхом залучення до читання лекцій і спеціалізованих курсів провідних українських та іноземних фахівців.