До зеленої промисловості

Для подолання технологічного розриву, ефективного та сталого забезпечення потреб людства у XXI столітті, Нова геологія впроваджує подвійний зелений і цифровий перехід, використовуючи широкий спектр передових інструментів та технологій Четвертої промислової революції. Технології дистанційного зондування, лазерного сканування, супутникового знімання, аналітики великих даних дозволяють отримувати детальну інформацію про геологічні формації, кліматичні зміни, стан довкілля тощо. Використання алгоритмів машинного навчання та штучного інтелекту забезпечують ефективну обробку великих обсягів даних для визначення закономірностей та прогнозування подій. Збір даних в реальному часі через застосування Інтернету речей (IoT) та сенсорних мереж сприяє точному моніторингу та управлінню геологічними процесами. Геоінформатика та географічні інформаційні системи (ГІС) прискорюють інтеграцію та аналіз географічних даних, створення цифрових моделей та картографічну візуалізацію для управління геологічними ресурсами, розв’язання проблем землекористування та планування. Технології віртуальної та доповненої реальності, моделювання та симуляції, автоматизація, робототехніка та інші інноваційні досягнення дають змогу проводити віртуальні експерименти, створювати точні моделі геологічних систем, автоматизувати процеси та покращувати продуктивність досліджень.

У відповідь на глобальні виклики XXI століття UAG мобілізує геологів та спеціалістів інших професій сфери наук про Землю для участі у процесах сталого розвитку, зеленої трансформації та зеленого переходу, зокрема через налагодження конструктивного діалогу між усіма зацікавленими сторонами, як на рівні України, так і у світових масштабах.

Актуальні нормативно-правові документи та аналітичні матеріали від світових агенцій за тематичним напрямом «До зеленої промисловості»

Європейська зелена угода
Звіт, опублікований Європейською комісією, присвячений кліматичним та екологічним викликам. У ньому викладено бачення справедливого та успішного суспільства в ЄС із ресурсоефективною економікою та відсутністю чистих викидів парникових газів до 2050 року.
зелена промисловість

Індустрія 4.0 для зеленого майбутнього Книга зелених технологій 2022 Рішення для адаптації до зміни клімату (англійською)
У цій статті ВОІВ досліджується перетин адаптації до зміни клімату та технологій, підкреслюється роль інновацій та передачі рішень.
промисловість 4.0 для зеленого майбутнього

Декарбонізація та роль технологій (англійською)
Стаття, опублікована Resilience First і The Resilience Shift у партнерстві з Intel, досліджує різні аспекти побудови сталого та екологічно чистого майбутнього.
енергія

Роль критичного огляду світової енергетики Спеціальний звіт (англійською)
«Спеціальний звіт про перспективи світової енергетики», опублікований Міжнародним енергетичним агентством (МЕА), містить аналіз сучасних складних зв’язків між корисними копалинами та погляд на безпечну та швидку трансформацію енергетичного сектора.
енергія

Глобальна перспектива розвитку матеріальних ресурсів до 2060 р. Економічні чинники та екологічні наслідки (англійською)
Стаття ОЕСР висвітлює ключові повідомлення щодо економічних факторів, використання матеріалів та їхніх екологічних наслідків.
первинні матеріали

Ініціатива прозорості видобувних галузей. Звіт про хід роботи 2022 (англійською)
Звіт про прогрес за 2022 рік, опублікований Ініціативою прозорості видобувної промисловості (EITI), містить щорічний огляд прогресу, спрямованого на розвиток прозорості та управління природними ресурсами в країнах EITI.
первинні матеріали

Вимірювання циркульності для капітального обладнання. Прогалини, проблеми та рекомендації для ландшафту метрик, що розвивається (англійською)
Стаття ПАРЄ, Фонду торгової палати США та Circle Economy наголошує на важливості економіки циклічного циклу у розв’язання кліматичних проблем і скороченні викидів.
капітальні товари

Що таке інтенсивне сільське господарство та чому це погано? (англійською)
Стаття Hums League містить інформацію про інтенсивне сільське господарство та його недоліки, порівнює екстенсивне та інтенсивне сільське господарство, представляючи реальну ситуацію в регіоні та описуючи шляхи допомоги.
продукти харчування

Стале споживання. Допомагаємо споживачам зробити екологічний вибір (англійською)
Публікація EPRS, присвячена дослідженню екологічного впливу споживання в ЄС на стійкість продукції. У ньому висвітлюються екологічні, соціальні та економічні аспекти сталого споживання з головною увагою до довкілля.
використання продукту

Метрика екологічного сліду (англійською)
Екологічний слід — це єдиний показник, який вимірює, скільки природи ми маємо і скільки природи ми використовуємо. Вебсайт Global Footprint Network надає результати екологічного сліду для понад 200 країн і територій
зменшення екологічного сліду

Фінансова ініціатива сталої блакитної економіки (англійською)
Звіт Європейської комісії пропонує вичерпний огляд важливої ролі в підтримці збереження та сталого розвитку океанів, морів і морських ресурсів.
інклюзивна фінансова підтримка