Міжнародна платформа Україна-ЄС

1 вересня 2017 року після тривалого процесу ратифікації набула чинності у повному обсязі «Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами – членами, з іншої сторони».

Угода про асоціацію за своїм обсягом і тематичним охопленням є найбільшим міжнародно-правовим документом за всю історію України та найбільшим міжнародним договором з третьою країною, коли-небудь укладеним Європейським Союзом. Угода є важливим кроком на шляху наближення в перспективі до наступного етапу – укладення договору про вступ до ЄС.

Кабінетом Міністрів України ухвалена Постанова від 25 жовтня 2017 р. № 1106 і План заходів з виконання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, який передбачає виконання 1943 завдань Міністерствами, іншими центральними і регіональними органами виконавчої влади, за участю інших суб’єктів, щодо доповнення, зміни та вдосконалення законодавства України для виконання положень Угоди, а також інших нормативних актів ЄС, визначених додатками до Угоди.

Геологічної галузі, прямо чи опосередковано, стосуються приблизно 100 директив, регламентів, конвенцій, під якими підписалася Україна, за такими напрямами: Управління довкіллям та інтеграція екологічної політики в інші галузеві політики; Якість атмосферного повітря; Управління відходами та ресурсами; Якість води та управління водними ресурсами, включаючи морське середовище; Промислове забруднення та техногенні загрози; Енергозбереження, енергоефективність, енергобезпека; Зміна клімату та захист озонового шару; Надрокористування та бізнес клімат.

07 грудня 2017 року відбувся VІ З’їзд геологів України. На обговорення було винесено питання щодо започаткування розробленої ГО «Спілка геологів України» Міжнародної платформи «Впровадження положень Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом щодо ефективного та збалансованого використання природних ресурсів» і залучення геологічної спільноти до реалізації заходів, спрямованих на інтеграцію України з ЄС.

Комплексом заходів з визначення політики ЄС на найближчі роки є «Європейський зелений курс» (ЄЗК). Він став відповіддю на глобальні виклики щодо змін клімату, енергетики, промислової стратегії для циркулярної економіки, сталої та розумної мобільності, збереження біорізноманіття, нульового забруднення, зеленої сільськогосподарської політики, відповідних фінансових інструментів і торгівлі. ЄЗК є складовою частиною Стратегії Європейської комісії для імплементації Порядку денного ООН до 2030 року та Цілей сталого розвитку. Головна мета ЄЗК – сталий зелений перехід Європи до кліматично нейтрального континенту до 2050 року, що передбачає, зокрема, низку ефективних дій країн-сусідів ЄС. До ЄЗК глибоко інтегровані практично усі сектори економіки та життєдіяльності людства.

У напрямі зеленого переходу 2020 року члени Спілки надали Інформаційний звіт з уточнення геологічної будови й стану екзогенних геологічних процесів на локальних ділянках розміщення об’єктів вітроелектростанцій (ВЕС) в Яворівському районі Львівської області України на замовлення ТОВ «Скатек Солар Солюшнз Юкрейн». Основний об’єкт цих досліджень – територія запланованого будівництва вітроелектростанцій «Залужжя» і «Терновиця» (на 6 вітрогенераторів (ВЕГ) кожна). Було надано рекомендації щодо оптимальних методів додаткових геофізичних досліджень з метою визначення наявності процесів тріщинуватості й карстоутворення у верхній частині геологічного розрізу (до глибини 50–70 м).

У межах «зеленої трансформації», активації співпраці й побудови стратегічного партнерства між Україною та ЄС у сфері критичної сировини Спілка геологів України 23 грудня 2020 року офіційно приєдналася до Європейського альянсу критичної сировини (ERMA – European Raw Materials Alliance). Альянс прагне підвищити економічну стійкість Європи через диверсифікацію ланцюжків постачання, збільшення кількості робочих місць, залучення інвестицій у ланцюжок створення вартості сировини, підтримку інновацій, навчання молодих талантів і сприяння забезпеченню найкращих умов для сировинних ресурсів і циркулярної економіки в усьому світі. До 2030 року діяльність ERMA збільшить виробництво сировини й сучасних матеріалів і вирішить проблему економіки замкнутого циклу шляхом прискорення відновлення та перероблення критично важливої сировини. Члени Спілки були залучені до європейського проєкту INTRAW (Міжнародна обсерваторія сировини), що передбачає розвиток нових можливостей співпраці в освоєнні сировинної бази критичних для Європи видів мінеральної сировини з Австралією, Канадою, Південною Африкою та Сполученими Штатами Америки. Результати обміну досвідом використано як базу для створення і впровадження Міжнародного пункту нагляду (Observatory) за станом сировинної бази Європейського Союзу.