Завершені проєкти

KINDRA – Інвентаризація знань з гідрогеологічних досліджень
(2015-2018, ID грантової угоди: 642047)

У проєкті брали участь 6 партнерів.

За проєктом KINDRA на основі нової Класифікаційної системи гідрогеологічних досліджень (Hydrogeological Research Classification System, HRC-SYS) на рівні ЄС здійснювалось оцінювання наукових та практичних знань, пов’язаних з підземними водами. Ця класифікаційна система дає можливість систематизувати результати робіт, документи, проєкти, звіти, бази даних для полегшення подальшого пошуку та аналізу релевантної інформації, сприяє наближенню теорії до практики, об’єднує наукові фахові спільноти та розширює європейське товариство гідрогеологів й інших дослідників підземних вод. KINDRA та онлайн-кадастр European Inventory of Groundwater Research and Innovation (EIGR) – єдині інструменти, призначені виключно для вивчення та дослідження підземних вод. EIGR є міжнародною точкою доступу до національних джерел знань. Аналіз бази даних використовувався для підтримки політики ЄС та реалізації Водних рамкових директив (Water Framework Directives, WFD).

INTRAW – Міжнародна обсерваторія для розвідки сировини
(2015-2018, ID грантової угоди: 642130)

У проєкті брали участь 15 партнерів.

INTRAW створений для сприяння міжнародному співробітництву у галузі мінеральної сировини між ЄС та технологічно розвиненими країнами у відповідь на глобальні виклики. Результати аналітичних досліджень, які проводились у перші два роки реалізації проєкту, були вик.ористані для створення і запуску Міжнародної обсерваторії Європейського Союзу як завершеної інфраструктури з розвідки сировинних матеріалів. Обсерваторія є міжнародним органом, який постійно функціонує та продовжить свою діяльність і по завершенні проєкту, спрямованого на встановлення й підтримання міцних довгострокових відносин з ключовими світовими гравцями у галузі сировинних технологій і наукових розробок. Сьогодні INTRAW – це неприбуткова міжнародна асоціація, створена для підтримки всесвітньої співпраці з питань досліджень та інновацій у сфері мінеральної сировини, освіти та пропаганди, промисловості, торгівлі, перероблення, управління та заміни стратегічної сировини

UNEXMIN – Підводні дослідження затоплених шахт
(2016-2019, ID грантової угоди 690008)

У проєкті брали участь 12 партнерів.

UNEXMIN – це європейський проєкт у контексті досліджень недоступних та затоплених шахт, який фінансується науково-інноваційною програмою ЄС в межах Рамкової програми Європейського Союзу з досліджень та інновацій «Горизонт 2020», за участю установ з різних країн Європи. Розроблена UNEXMIN технологія дає можливість за допомогою безконтактних методів повторної розвідки глибоко розташованих затоплених шахт здійснити переоцінку мінерального потенціалу покинутих шахт, зменшити витрати на розвідку та збільшити надходження інвестицій для майбутніх видобувних робіт.

CHPM2030 – Комбіноване вилучення тепла, енергії і металу
(2016-2019, ID грантової угоди 654100)

У проєкті брали участь 12 партнерів.

Мета проєкту CHPM2030 – розроблення нового та потенційно проривного технологічного рішення, яке сприятиме задоволенню потреб в енергії та стратегічних металах в одному взаємопов’язаному процесі. Європейська економіка значною мірою залежить від постачання енергії та мінеральної сировини для промисловості й суспільства. Тому ключовими завданнями є: зниження витрат і екологічних наслідків виробництва енергії та зменшення залежності від імпорту стратегічної сировини. Відповідаючи на ці виклики, під час проєкту CHPM2030 було розроблено нову технологію, яка поєднала виробництво геотермальної енергії та видобування металів з геотермальних флюїдів у одному взаємопов’язаному процесі (комбіноване виробництво теплової енергії та металів – CHPM). Проєкт зосереджено на лабораторних дослідженнях технології вилуговування на місці, електрохімічного вилучення металу, збирання електрохімічної енергії, системної інтеграції для об’єктів нового типу та передбачає розроблення концепцій нового типу щодо встановлення, моделювання економічної доцільності й екологічної життєздатності для запропонованих технологічних сценаріїв.

INFACT – Інноваційні, неінвазійні та цілком прийнятні технології геологічної розвідки
(2017-2020, ID грантової угоди 776487)

У проєкті брали участь 16 партнерів

ЄС є одним із найбільших світових споживачів корисних копалин та металовмісної сировини, де можна очікувати значного зростання попиту в майбутньому. Проєкт INFACT спрямований на забезпечення сировинної безпеки у Європейському Союзі шляхом посилення ролі Європи як території для геологічної розвідки. Попри багату історію видобування корисних копалин та значну кількість невикористаних мінеральних ресурсів, в ЄС є низка соціальних, політичних, законодавчих, економічних, технічних та фізичних проблем, пов’язаних з геологічною розвідкою мінеральної сировини. Щоб відкриття стали можливими, необхідно полегшити доступ до нових локацій та застосовувати інноваційні методи. Неінвазивні технології розвідки корисних копалин допомагають картографуванню родовищ корисних копалин та посилюють спрямування на розвідку з мінімальним впливом на довкілля, демонструючи при цьому, що галузь дбає про громади та довкілля, де вони працюють

CROWDTHERMAL – Системи розвитку геотермальної енергетики на базі громад
(2019-2022, ID грантової угоди 857830)

У проєкті задіяно 10 партнерів.

СROWDTHERMAL спрямований на надання можливості європейській громадськості безпосередньо брати участь у розробленні геотермальних проєктів за допомогою альтернативних схем фінансування (краудфандинг) та інструментів соціального залучення. Для досягнення цієї мети збільшується прозорість геотермальних проєктів та технологій шляхом створення взаємозв’язків між геотермальними суб’єктами та громадськістю з отриманням соціальної ліцензії на ведення такої діяльності. Це реалізується методом оцінювання характеру суспільних інтересів щодо різних типів геотермальних технологій, шляхом розгляду глибоких та неглибоких геотермальних установок, а також змішаних / гібридних та нових технологічних рішень.

ENGIE – Заохочення дівчат до вивчення геологічних наук та інженерії
(2020-2022, ID грантової угоди 19042)

У проєкті беруть задіяно 26 партнерів.

Загальна гендерна структура в геознавстві, особливо в секторах розвідки та видобування корисних копалин, є незбалансованою. Значно переважають чоловіки, як і стійкі чоловічі стереотипи майже у всіх професійних групах, спільнотах та в суспільстві загалом. Разом з тим дослідження засвідчують, що об’єднані команди – більш творчі та новаторські. Участь жінок у галузях, пов’язаних із сировиною, є необхідною і може вважатися елементом стратегії галузі. Проєкт ЕNGIE має на меті посилити зацікавленість дівчат 13–18 років до вивчення геології та суміжних інженерних дисциплін. Оскільки кар’єрні рішення приймаються переважно у цей життєвий період, проєкт сприятиме покращенню гендерного балансу в цих галузях.

REFLECT – Переоцінка властивостей геотермальних флюїдів (рідин) в екстремальних умовах для оптимізації майбутнього видобування геотермальної енергії
(2020-2023, ID грантової угоди 850626)

У проєкті беруть участь 14 партнерів. Ефективність використання геотермальної енергії залежить від поведінки флюїдів/рідин, які переміщують тепло між геосферою та інженерними конструкціями електростанції.

REFLECT спрямований на попередження проблем, пов’язаних з хімічними властивостями флюїдів/рідин. Ці дані будуть використані в Європейському атласі геотермальних флюїдів/рідин та в прогнозних моделях, що дадуть можливість подати рекомендації щодо найкращого функціонування геотермальних систем для сталого використання. З урахуванням відомих експлуатаційних проблем та спостережень під час реалізації REFLECT буде визначено вплив певних властивостей рідини та реакцій з метою посилення прогнозного геохімічного моделювання і, відповідно, експлуатації енергії та життєвого часу геотермальних електростанцій.