Журнал «Геолог України». № 3 (27), ЛИПЕНЬ-ВЕРЕСЕНЬ, 2009

НАУКА: НОВІ ПОГЛЯДИ
Геологія вуглегазових родовищ. Оцінка метанового потенціалу
Алексєєв А.Д., Гриньов В.Г., Стариков Г.П. Досвід дослідження різних форм наявності метану і його обсягів у вугленосній товщі  
Андрєєв М.М., Камишан В.В., Андрєєв М.М. Метановий потенціал – критерій надійності методів термодинаміки вугленосного масиву  
Безручко К.А. Залишкова водонасиченість низькопористих теригенних колекторів вугленосної товщі Донбасу  
Бик С.І., Бучинська І.В., Книш І.Б., Явний П.М. Метаноносність вугільних пластів поля шахти «Степова» Львівсько-Волинського басейну  
Горяйнов С.В., Лакоба М.В. Про методику газогеологічного районування  
Горяйнов С.В., Лакоба М.В. Результати газогеологічного районування Донецької складчастої структури  
Жикаляк М.В., Лішин В.П., Шайдорова І.М. Нетрадиційні газові колектори вугільних родовищ Західного Донбасу  
Крамаренко О.А., Герасимов Є.С. Проблема освоєння ресурсів вугільного метану Донбасу (на прикладі Луганської області)  
Кузнєцова Л.Д., Пимоненко Л.І. Визначальні фактори газонасиченості вугленосної товщі Донбасу  
Лукінов В. В. Прогнозна оцінка ресурсів рухомого метану, що вилучається з природних та техногенних скупчень на вугільних родовищах  
Огар В.В. Літофаціальні передумови прогнозу кам'яновугільних органогенних споруд у глибоких горизонтах Складчастого Донбасу та його окраїн  
Павлюк М.І., Бартошинська Є.С., Бик С.І., Дудок І.В., Кухарук В.Г., Наумко І.М. Роль регіональних епігенетичних розмивів у дегазації вугільних пластів  
Павлюк М.І., Наумко І.М., Лелик Б.І., Бик С.І. Метан вугільних родовищ Львівсько-Волинського басейну як нетрадиційне джерело вуглеводневої сировини  
Пимоненко Л.І., Шкуро Л.Л., Кузнєцова Л.Д. Вплив геологічних факторів на формування колекторських властивостей гірських порід Донбасу  
Привалов В.О., Панова О.А., Ізар А., Саксенхофер Р.Ф., Альсааб Д. Окреслення перспективних ділянок й прогнозна модель скупчень метану в Донецькому басейні  
Рудько Г.І., Калашник П.М., Ловінюков В.І. Наукові і методичні основи вивчення метаноносності вугільних родовищ для підрахування загальних і видобувних запасів метану  
Сокоренко С.С., Костик І.О., Узіюк В.І. Зональність вуглеводневих газів і метану у вугільних пластах та вуглевмісних породах Тяглівського родовища кам'яного вугілля  

Технології вивчення, видобутку, транспортування та утилізації метану вугільних родовищ
Автономов К.В., Лелик Б.І., Храпкін С.Г., Лукінов В.В., Кузнєцова Л.Д., Джамалова Х.Ф., Рахно В.І. Пілотний проект: Особливості випробування комплексу методів вивчення та видобутку метану вугільних родовищ Донбасу  
Андрєєв М.М., Камишан В.В., Андрєєв М.М. Технології високого рівня відробки вугільних пластів  
Бокій Б.В., Гуня Д.П. Розробка способів дегазації виробленого простору і дослідження їхньої ефективності  
Брюханов А.М., Кудинов Ю.В., Безбородов В.А. Безпека транспортування та утилізації шахтного метану  
Горєлкін А.А., Таран І.С. Наукові та організаційно-технічні аспекти дегазації вугільних шахт Донбасу  
Грядущий Б.А. Утилізація шахтного метану. Стан та перспективи  
Денисенко В.П. Прогноз обсягів шахтного метану та управління його якістю у процесі вилучення підземною дегазаційною системою  
Жикаляк М.В., Нашкерський Л.А. Обґрунтування розвитку комплексної дегазації вугільних родовищ Донбасу  
Загороднюк П.О., Гафич І.П. Можливості геофізичних методів дослідження свердловин для вивчення вугленосних розрізів і видобутку метану  
Загороднюк П.О., Лелик Б.І. Гравітаційне розвантаження вугленосної товщі – ефективний метод дегазації та видобутку метану  
Зибінський П.В., Конарєв В.В., Камишан В.В. Попередні результати виконання пілотного проекту дослідно-промислового видобутку метану із вугленосного масиву  
Камишан В.В, Конарєв В.В. Метан вугільних родовищ України – альтернатива природному газу  
Клец А.П. Випереджувальна дегазація порід покрівлі видобувних ділянок  
Котлевський Є.С., Часник В.В. Обладнання для буріння метановугільних свердловин  
Кочерга В.М. Ефективність дегазації на шахтах Донбасу та шляхи підвищення дебіту каптованого метану  
Красіков А.М., Овчаров О.В. Технології компанії Бейкер Х'юз, які застосовуються для видобутку метану із вугільних пластів  
Лісний Г.Д., Мерщій В.В., Коваленко О.О. Методика проведення детальної сейсморозвідки для виявлення покладів метану  
Мармалевский Н.Я., Тяпкін Ю.К. Тяпкіна О.М. Можливості сейсмічного методу при пошуках, розвідці та видобутку метану вугільних родовищ в Україні  
Моногарова Ю.Й., Моногаров І.І., Мантошко Я.С. Особливості основних напрямів проведення дегазаційних робіт на Томашівській площі Лисичанського геолого-промислового району Донбасу  
Павлов С.Д. Перспективи і особливості освоєння метану вугільних родовищ Донецького басейну  
Парафейник В.П., Смірнов А.В., Северин А.С., Сидоренко Д.А. Енерготехнологічне обладнання виробництва ВАТ «Сумське НВО ім. М.В. Фрунзе» для переробки, транспортування і використання вуглеводневих газів  
Шарма Аміт Компанія Halliburton – рішення проблем видобутку метану вугільних родовищ  

Особливості реалізації інвестиційних проектів. Проблеми та шляхи їх подолання
Безпфлюг В.А., Самусь О.Л. Досвід фірми «Еко-Альянс» та німецьких партнерів з організації ПСВ з шахтним метаном  
Бєлов А.П., Гладун П.І., Барна Т.В., Гладун Є.П. До питання реалізації енергозберігаючих технологій переробки бурого вугілля Дніпробасу  
Горпинко Ю.І. Застосування аеродромних кріогенних установок для підвищення ефективності використання метану  
Гулій В.М., Вижва С.А., Лепігов Г.Д., Озорной Г.І., Шунько В.В. Основи інвестиційної привабливості проектів промислового вилучення метану із вугленосних товщ України та проблеми їх реалізації  
Демченко А.І. Метан шахти «Красноармійська-Західна № 1» – джерело власної електроенергії та тепла  
Майдукова С.С., Грядущий В.Б. Шахтний метан України у рамках маркетингу: загальний стан та перспективи  
Пастернак З.Г. Інвестиційний проект з реконструкції системи дегазації та утилізації шахтного метану на шахті «Краснолиманська»  
Хофман О., Алєксєєв Є. Бар'єри на шляху до рентабельного вилучення і утилізації вугільного метану в Україні