Журнал «Геолог України». № 3 (7), ЛИПЕНЬ-ВЕРЕСЕНЬ, 2004

ІНФОРМАЦІЯ
Кичка О. Очікуваний успіх паризької конференції ЕАGE 3
Литвинов В. Друга українська антарктична конференція 5
Гулій В. Європейське товариство ізотопних досліджень (ESIR) 7

ГЕОЛОГІЧНА ГАЛУЗЬ: ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ
Клюйко В., Кульєчов В. ВАТ «ІВП «ВНІПІТРАНСГАЗ» на позиціях лідера 8
Реінкарнація газовидобутку. Ілля Рибчич про Україну як газову державу 12
Синюк Б. Перспективний напрям розвитку вітчизняної газовидобувної галузі 15

НАУКА: НОВІ ПОГЛЯДИ
Лукін О. Прямі пошуки нафти та газу: причини невдач та шляхи підвищення ефективності 18
Жовинський Е., Крюченко Н. Геохімічні пошуки за рухливими формами фтору та іншими хімічними елементами 46

РЕГІОНАЛЬНА ГЕОЛОГІЯ
Бешутіу Л., Зугравеску Д. Про процеси тектонічного розкриття Чорного моря та їх вплив на геодинаміку північно-західного обрамлення западини за результатами інтерпретації геофізичних даних 51

МОРСЬКА ГЕОЛОГІЯ
Гулій В. Особливості морфології і складу залізомарганцевих конкрецій та механізм їх утворення (регіон Кларіон-Кліппертон, Тихий океан) 61

КОРИСНІ КОПАЛИНИ
Маслякевич Я. Анальцимоліти Закарпаття 72
Мельник В. Слюда із Закарпаття 74

ІМЕНА
Фурдуй Р. Любисток під снігом 76

НАШІ СУЧАСНИКИ
Панов Б. Тричі першовідкривач 82
Веліканов В. Учений та педагог 86

ЦІКАВА ГЕОЛОГІЯ
Мачуліна С. Київський Афон (Китаївська пустинь) 88

ЮВІЛЯРИ
Патріарх нафтогазової промисловості 90
Палкий геолог 94

ІСТОРІЯ ТА КУЛЬТУРА
Бушак С., Петренко О. Качанівка крізь віки 95

СВЯТА, ОБРЯДИ, ТРАДИЦІЇ
Нероденко В. Верещить вересень, що вже осінь 103

ВІД РЕДАКЦІЇ
Умови публікації матеріалів 104