Журнал «Геолог України». № 3 (39), ЛИПЕНЬ-ВЕРЕСЕНЬ, 2012

ІНФОРМАЦІЯ
Лівенцева Г. Геологія – наука універсальна. На День знань у столичній школі відкрився перший в Україні геологічний клас 5
Павлишин В. Євген Лазаренко – український корифей мінералогії. До сторіччя від дня народження 10
Зайцева В. Доленосна зустріч 16
Алєксандрова Т. Юні шукачі скарбів духовних і земних зустрілись у Києві. ІІІ етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідних робіт учнів – членів МАН 18
Кичка О. Чому так мало панського у Королівства Данського? (Нотатки з копенгагенської конференції EAGE) 23

НАУКА: НОВІ ПОГЛЯДИ
Бурлуцький М. Закономірності розподілу концентрацій германію в залежності від якісних характеристик вугілля Лисичанського геолого-промислового району 29
Пономаренко О., Самчук А., Огар Т., Петриченко К., Попенко Е., Красюк О. Визначення рідкісноземельних елементів у гірських породах та мінералах методом мас-спектрометрії з індукційно зв’язаною плазмою (ICP-MC) 36
Макаренко Н., Карли В., Коляда В., Паталаха М., Гурін О., Степанюк М., Купенко І. Застосування сучасних модифікацій літогеохімічної і еманаційної зйомок під час пошуку уранових родовищ 41
Підвисоцький В., Остафійчук Н., Чашка О. Концепція формування алмазоносних формацій давніх платформ як основа прогнозування і пошуків родовищ алмазів на території України 49
Омельченко А., Митрохин О. Вікові групи сублужних базитових дайок східної частини Волинського мегаблоку Українського щита 56
Лепігов Г., Гулій В., Локтєв А., Манюк М., Гоптарьова Г. Нафта. Передкарпаття (в світлі абіогенної теорії генезису вуглеводнів) 67
Копчалюк А., Садівник Б. Про циклічність будови візейських відкладів Дніпровсько-Донецької западини та особливості кореляції трансгресивних частин розрізу 77
Пімоненко Л., Каргаполов А., Гуня Д., Свістун В. Геолого-геофізичний метод прогнозу зон скупчення метану на прикладі шахти імені О.Ф. Засядька 84
Панченко В., Яковлєва В. Біблійне каміння України. Мінерально-сировинна база гемологічних матеріалів України 89
Топаз 94
Берил 98
Гольдін П., Звонок Є., Крахмальна Т. Нові матеріали «Eocetus» sp. (Mammalia: Сetacea) з еоцену України 104

ДИСКУСІЇ
Іванишин В., Кононенко Л., Бабко І. Унікальні розрізи девону Дніпровсько-Донецької западини. Петрівська параметрична свердловина 1 114
Дерябін М., Романюк Л. Про шовні зони Українського щита 123

ІМЕНА
Геолог у творчому пошуку. До ювілею І.І. Дем’яненка 127
Спіріна О. Конельському М.Я. – 80! 129
Савків Б. Володимир Степанович Іванишин. До 80-річчя від дня народження 132
Марчук В. Аліса Дроздовська: «Ось про все це я і розповім…» 134
Кравчук О. Георгій Григорович Ткаченко – «невідомий матрос» з Одеського університету 138
Єсіна Н. Фанат Криворіжжя. До 140 річниці з дня народження Е.К. Фукса 148
Пам’яті Ростислава Сергійовича Фурдуя 151
Лелик Б. Пам’яті великого геолога – головного «режисера» геологорозвідувальних робіт на вугілля в Україні 155

ГЕОЛОГІЯ, ІСТОРІЯ, КУЛЬТУРА
Іщенко О. Енергетичні зони Землі і духовність наших предків 156
Сапфірова Н. Камінь у сучасному ювелірному і каменерізному мистецтві. Майстри України 164