V З'їзд геологів України

ПРОГРАМА ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО УМОВ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ ФАХІВЦІВ ГЕОЛОГОРОЗВІДУВАЛЬНОЇ ГАЛУЗІ З МЕТОЮ ЗБЕРЕЖЕННЯ КАДРОВОГО ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНСЬКОЇ ГЕОЛОГІЇ, 2012 р.

Передумови

У ситуації, що склалася у геологічній галузі за умов переходу від планової державної економіки до ринкової та пов'язаного з цими процесами скорочення обсягів державного замовлення, неповною зайнятістю або остаточним звільненням працівників, питання збереження кадрового та інтелектуального потенціалу української геології набуло надзвичайної гостроти, що не може залишатись поза увагою Спілки геологів України.

Колишній Радянський Союз мав потужну геологічну школу, однією з найсильніших її складових традиційно була українська геологія. Звитяжною працею українських геологів створена унікальна і потужна мінерально-сировинна база нашої країни. Тільки в надрах України на сьогодні розвідані 8172 родовища 97 видів мінеральної сировини, що мають промислове значення. Усім відомо, що за радянських часів українські геологи успішно працювали на Крайній Півночі РСФСР, у Середній Азії, Казахстані, а в роки Другої світової війни – в Сибіру, на Далекому Сході, Алтаї, Уралі. Представники української школи нафтогазової геології брали участь у пошуках та розвідці родовищ вуглеводнів Західного Сибіру. Особливо велика заслуга українських геологів у наповненні золотовалютного фонду країни дорогоцінним металом з Колими пов’язана з міжнародною програмою ленд-лізу. Згодом українські геологи проводили великі роботи на Кубі, у Афганістані, В’єтнамі, Китаї, Нікарагуа, в країнах Африки та майже по всьому світу.

Вагомий внесок світового значення школа українських геофізиків зробила в дослідженні глибинної будови Землі та її геосфер на досить детальному і унікальному матеріалі України та суміжних країн Європи.

Однак на сьогодні виробничі організації та наукові установи змушені під тиском об’єктивних обставин скорочувати штати, в результаті чого безробітними залишаються кваліфіковані спеціалісти, які не мають можливості працевлаштуватись самостійно. Ми вважаємо, що за рівнем фахової підготовки, знань, вмінь та досвіду українські геологи, працею яких створена одна з найпотужніших мінерально-сировинних баз світу, займають провідне місце і мають бути затребувані на цьому ринку.

Мета

Програма працевлаштування та адаптації до умов ринкової економіки фахівців геологорозвідувальної галузі з метою збереження кадрового та інтелектуального потенціалу української геології заснована Спілкою геологів України та спрямована на працевлаштування українських фахівців – учасників програми – у структурах недержавної форми власності та міжнародних компаніях, які працюють в Україні, а також на світовому ринку геологорозвідувальних робіт та послуг.

Одним із пріоритетних завдань Всеукраїнської громадської організації «Спілка геологів України» є збереження традицій української геології, її кадрового потенціалу; сприяння максимальній реалізації геологами своїх творчих здібностей, застосування на практиці професійних навичок і вмінь, передача фахових знань молоді.

Саме з метою підтримання українських геологів Спілка геологів України започаткувала у 2012 році нову масштабну соціальну програму працевлаштування, спрямовану на залучення до нових проєктів геологів, які з об’єктивних причин не можуть повною мірою реалізувати себе або залишились поза професією. Для учасників програми немає вікових, кваліфікаційних чи територіальних (географічних) обмежень. Головне – мати бажання отримувати нові знання, переймати сучасний міжнародний досвід та опановувати новітні методи роботи.

Партнери

До програми вже залучені партнери Спілки геологів України – міжнародні громадські організації EAGE, SEG, AAPG, а також Міжнародна асоціація науково-технічного та ділового співробітництва з геофізичних досліджень та робіт у свердловинах (Асоціація «АИС», РФ), Азербайджанське товариство нафтових геологів (FSPG), Товариство нафтовиків-геологів Казахстану («ОНГК»), Група компаній Надра.

Шляхи реалізації

Програмою передбачається постійний моніторинг українських та зарубіжних компаній на предмет пошуку та залучення фахівців для реалізації проєктів у будь-яких країнах світу.

Зважаючи на можливі розбіжності між очікуваннями вільних фахівців та реальними потребами роботодавців, Спілка геологів України впроваджує курси підвищення кваліфікації за вузькою спеціалізацією, а також для оволодіння іноземними мовами.

На сьогодні вже понад два роки реалізується «Програма підвищення кваліфікації фахівців нафтогазової галузі України для міжнародного співробітництва та роботи в західних компаніях». До неї залучено сотні учасників. Програма здійснюється на базі Інституту Тутковського за підтримки Групи компаній Надра, світових фірм Shell, Halliburton, Regal Petroleum, Discovery Drilling Equipment, RAG, міжнародних громадських організацій EAGE. SEG, AAPG.

Станьте активним учасником програми працевлаштування, чекаємо на ваші пропозиції щодо шляхів та методів її реалізації! Фахівці Спілки геологів України зібрали велику базу даних потенційних роботодавців (геологорозвідувальних та видобувних компаній), яка постійно доповнюється і оновлюється. Не виключено також сприяння українським геологам в організації приватного бізнесу.