Журнал «Геолог України». № 2 (42), КВІТЕНЬ-ЧЕРВЕНЬ, 2013

Переглянути електронну версію номеру

 
ІНФОРМАЦІЯ
Лівенцева Г. Перша київська міжнародна наукова конференція «Наукові та методологічні основи медичної геології» 5
Нова іменна аудиторія на геологічному факультеті (інтерв’ю професора В.І. Павлишина) 9
Дитячо-юнацький геологічний рух в Україні 13
Крочак М. Довузівське ознайомлення з геологією – початок геологічної освіти 17
Сачук М. Діяльність геологічних гуртків як віддзеркалення юнацького геологічного руху на Житомирщині 22
Мацуй В., Беліченко О. Міжнародний науковий бурштиновий симпозіум у Польщі 26
Науково-практична конференція «Гранітоїди: умови формування та рудоносність» 27
Сапфірова Н. Каменерізне мистецтво України. Важливі події весни 2013 року 30
Михайлов В., Курило М. Досвід роботи спеціалізованої вченої ради Д 26.001.32 при Київському національному університеті імені Тараса Шевченка 32

НАУКА: НОВІ ПОГЛЯДИ
Гожик П., Семененко В., Андреєва-Григорович А., Маслун Н. Кореляція регіоярусів неогену Центрального і Східного Паратетису (України, Росії, Азербайджану, Грузії) з міжнародною стратиграфічною шкалою 36
Загороднюк П., Лісний Г., Рюмін В., Устенко Є. Комп’ютерна модель розподілу вертикальних швидкостей сейсмічних хвиль для центральної частини Дніпровсько-Донецької западини 62
Михайлов В., Гулій В., Гладун М. Сланцева нафта і технології її видобутку 71
Бартащук О., Височанський І., Репринцев В., Здоровенко М. Прогнозування нової зони нафтогазонакопичення у південній крайовій частині Дніпровсько-Донецької западини 82
Шевчук В., Кравченко Д., Мазко А. Динамо-кінематичні умови пізніх стадій палеопротерозойського гранітоутворення і тектогенезу в межах Первомайської зони розломів (Український щит) за даними мікроструктурного аналізу 88
Руденко К., Деревська К., Приходько В., Косовський Я., Безугла М. Металоносність вулканітів ратненської світи нижнього венду та її зв’язок із вторинними перетвореннями порід (Чарторийська зона розломів) 96
Вольфсон І., Фаррахов Г. Про деякі завдання прикладної медичної геології 104
Жуков М., Стахів І., Клипа А. Забруднення ґрунтів м. Києва важкими металами на основі моделювання розподілів вмісту 112
Усмінська О. Умови формування міоценових відкладів у межах центральної частини Волино-Поділля 117

ДИСКУСІЇ
Рудько Г., Загороднюк П. Основні біостратиграфічні етапи в історії Землі. Сценарії техногену 127

ІМЕНА
Шумлянський В., Івантишина О., Деревська К. Життя та діяльність академіка Олександра Євгеновича Ферсмана. До 130-річчя з дня народження 139
Лукієнко О., Смірнов А., Коробкін В., Гіоргобіані Т. До 80-річчя з дня народження академіка Євгена Івановича Паталахи 145

ГЕОЛОГІЯ, ІСТОРІЯ, КУЛЬТУРА
Нікітенко І., Черненко О. Результати петрографічного дослідження фундаментів Спасо-Преображенського собору в м. Чернігові 147
Панченко В., Яковлєва В. Пошук і оцінка покладів бурштину у 1979–1980 рр. (до 155-річчя з дня народження П.А. Тутковського) 155
Мачуліна С. Хрестові камені (символ хреста в каменях) 160
Маршрутами академіка П.А. Тутковського 164
Мерщій В. Про віденську каву і не тільки 171
Радзивілл О. Святе безумство творення 182