Журнал «Геолог України». № 4 (20), ЖОВТЕНЬ-ГРУДЕНЬ, 2007

ІНФОРМАЦІЯ
Кичка О. Регіональна конференція ААРG в Афінах: нешаблонний підхід 3
КОНФЕРЕНЦІЇ-2008 5

ГЕОЛОГІЧНА РОЗВІДКА ТА ВИДОБУВАННЯ
Лепігов Г. Василенко А. Промислові та резервні руди (до проблеми переоцінки мінеральних ресурсів України) 6
Іванова Н. "Нафта і газ-2007": один Форум, три виставки, одинадцять років престижу (інтерв'ю з Б. Христевичем) 10
Єнтін В., Дрозд В. Стан і шляхи оновлення парку геофізичної апаратури рудного призначення на підприємствах Держгеолслужби України 14
Лебідь М., Мацуй В. Просторово-часова асоціація бурштину й бурого вугілля у кайнозої Європи 16

НАУКА: НОВІ ПОГЛЯДИ
Іванишин В., Кононенко Л., Онуфришин С. Унікальні розрізи девону Дніпровсько-Донецькоі западини (ДДЗ). Гужівська параметрична свердловина 305 19
Мачуліна С., Радзівілл А., Вергельська Н. Про гіпс у чорносланцевих відкладах стильської світи в Донбасі 25
Міщенко В. Стратегія національної екологічної політики у сфері надрокористування 29
Осадчий В., Куровець І., Приходько О., Грицик І. Геотермобаричний режим та розміщення покладів вуглеводнів Південного нафтогазоносного регіону України 36
Іванова А., Зайцева Л. Петрографічний склад і тріщинуватість вугілля як чинники його метаноємності 43
Орищенко І. Глибинні перетворення внутрішньої енергії речовини Землі у процесі міграції й акумуляції вуглеводнів 49
Воєводін В. Метод аналогій у рудній геології та його прогнозно-пошукова ефективність 55

ІМЕНА
Бушак С. З когорти славетних (до 150-ліття від дня народження академіка П.А. Тутковського) 64
Бобров О. У метра - ювілей! Альберту Олексійовичу Сіворонову виповнилося 70 років 71
Яковлев Є. Від шахтаря до держслужбовця 75
Пам'яті Левка Васильовича Курилюка 78
Пам'яті Галини Дмитрівни Забелло 79

ГЕОЛОГІЯ, ІСТОРІЯ, КУЛЬТУРА
Єнтін В. До історії геолого-геофізичного картування кристалічних комплексів УЩ. Напівзабуті сторінки 80
Васильченко А., Чєрников О. Джерело росту соляних діапірів 86
Мачуліна С., Разінькова А. Ларимар - домініканська бірюза 91
Фурдуй Р. Наука знає багато гітик! 93

ВІД РЕДАКЦІЇ
Умови публікації матеріалів 113