Журнал «Геолог України». № 1 (5), СІЧЕНЬ-БЕРЕЗЕНЬ, 2004

ІНФОРМАЦІЯ
Грінченко В. Становлення геологічної школи в Київському університеті 4

ГЕОЛОГІЧНА ГАЛУЗЬ: ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ
Міщенко В. Економічні аспекти розвитку мінерально-сировинної бази України 8
Єгорова Т. До питання розвитку екологічної геохімії України 13

НАУКА: НОВІ ПОГЛЯДИ
Трипільський О. Глибинна будова імпактних структур Українського і Канадського щитів за сейсмічними даними 17
Гулій В. Поля стабільності алмазу та петрологічні проблеми його походження 25
Лебідь М., Трегубенко В. Глибокі сильні землетруси ХХ століття: статистика з елементами прогнозу 33

РЕГІОНАЛЬНА ГЕОЛОГІЯ
Колодій В., Колодій І. Флюїдодинаміка шельфової частини Північно-Причорноморського нафтогазоносного басейну 39

КОРИСНІ КОПАЛИНИ
Щеголіхін А., Макаров Д. Результати аналізу куба когерентності при виявленні перспективних ділянок для буріння на прикладі Молчанівського родовища 45
Шеремета П., Стародуб Ю., Сірченко В., Ладиженський Г. Лопушнянське нафтогазове родовище у форланді Українських Карпат 48
Синюк Б., Світлицький В. Використання імпульсного фізико-хімічного впливу для підвищення продуктивності свердловин 55

МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
Михайлов В. Китай горизонти співробітництва 58

ГЕОЛОГІЧНА СПАДЩИНА
Фурдуй Р., Зінченко О. З історії геологічного факультету 64

НАШІ СУЧАСНИКИ
Лівенцева Г. Слово про Вчителя 78
Гутянська О. Августина 80

ІМЕНА
Фурдуй Р. Поєдинок 82
Зінченко О. Пам'яті Василя Трохимовича Латиша 86

ЦІКАВА ГЕОЛОГІЯ
Мачуліна С. Цілюща енергія кристалів 88

ТАЛАНТИ
Дегтярьова Л. Петрограф 93
Загороднюк В. Лірика 97

СВЯТА, ОБРЯДИ, ТРАДИЦІЇ
Нероденко В. Прийде березень 99

ВІД РЕДАКЦІЇ
Умови публікації матеріалів 101