Журнал «Геолог України». № 4 (28), ЖОВТЕНЬ-ГРУДЕНЬ, 2009

ІНФОРМАЦІЯ
Мельник І. 71-ша Міжнародна конференція та виставка Європейської асоціації інженерів-геологів і геофізиків EAGE 3
Кичка О. Східний похід EAGE: Перша міжнародна конференція з нафтової геології в Ісламській Республіці Іран 8
Лелик Б., Віфлянцев В. Огляд виставки «Енергоефективність-2009» та Міжнародної науково-практичної конференції «Видобуток та використання газу-метану: залучення інвестицій» 12
Виставка «НАДРА. Корисні копалини» 14
Науково-практичний семінар, присвячений 10-річчю ЗАТ «Укрпромгеофізика» 16
Міжнародний форум «Інновації та технології вищої якості» став наймасштабнішим комплексним заходом у сфері інновацій 17
Нафта і газ-2009 19
Бєлоусова А. Технікуми під загрозою? 22
Чепіжко О. Школа геології в Одесі 28
Ларченков Є. 75 років геолого-географічному факультету Одеського національного університету імені І.І.Мечникова 30

НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ
Неклюдов Д., Бородин І. Міграція даних неповздовжнього ВСП для побудови глибинних зображень середовища з невідомою верхньою частиною розрізу у районах зі складною геологічною будовою 35
Мухін О., Решетников А., Гірман І. Моделювання поля прямих та одноразово відображених повздовжніх та поперечних хвиль у тривимірних непаралельно-шаруватих середовищах 44
Степченков Ю., Решетников А., Гірман І. Визначення параметрів швидкісної моделі середовища даними 2D-ВСП 49
Ференци В., Табаков О., Севастьянов Л., Фурсова О., Єлисеєв В. Автоматична селекція хвиль під час модель-базованої обробки даних ВСП 54

НАУКА, НОВІ ПОГЛЯДИ
Коболєв В., Оровецький Ю. Нова система поглядів на структурний розвиток Землі 60
Радзівілл А., Куделя Ю. Про особливості проявів альпійської тектоно-магматичної активності Українського щита 72
Ступка О. Генезис нафти – мобілістичний аспект проблеми 84
Лепігов Г., Гулій В. Нафта лінеаменту Карпінського (деякі аспекти абіогенного генезису вуглеводнів) 93
Рудько Г., Курило М. Ресурсні та технологічні критерії освоєння родовищ самородної сірки 99
Оріщенко І. До питання про глобальне потепління як про енергообмінні процеси, що змінюються і викликаються космічним випромінюванням, яке збільшується 107

ІМЕНА
50 років активного професійного життя в Державній геологічній службі України. До 90-річного ювілею Івана Семеновича Пивовара 111
До 85-річчя відомого українського палеонтолога Ніни Павлівни Василюк 114
До 80-річчя Василя Івановича Грицишина 116
Шостак А. Ратай освітньої ниви (до 75-річного ювілею Віктора Степановича Шабатина) 129
Прометей геології. З нагоди першого 50-літнього ювілею М. В. Гейченка 123
Макаренко Д., Зернецький Б. До 90-річчя професора Георгія Івановича Нємкова 124
Андреєва-Григорович А., Семененко В. Бобриєвич Олександр Павлович 128

ГЕОЛОГІЯ, ІСТОРІЯ, КУЛЬТУРА
Созанський В. Перші академії і прогрес цивілізації 129
Загороднюк В. Жовква–Крехів–Страдч 134
Волненко Н. Юні геологи Рівненської обласної станції юних туристів на Всеросійській відкритій польовій геологічній олімпіаді в Таганрозі Ростовської області 144