Створення геологічної структури

Основний вплив:

 • Зміцнення міжнародного співробітництва щодо наукових стандартів базової геології, необхідних для використання третіми сторонами
 • Вдосконалення Цифрової європейської геологічної інформаційної системи шляхом надання референтної геологічної основи 3D
 • Зміцнення основи для підтримки прийняття рішень на основі науково-обґрунтованої геологічної інформації та експертних знань щодо підземного простору Європи на суходолі та в морі.

Цілі та завдання:

 • Створення комплексних метаданих для європейських геологічних карт, наборів картографічних даних та 3D-моделей
 • Розробка структуру та глосарієв для гармонізованих загальноєвропейських карт та 3D-моделей
 • Обмін передовими практиками 3D-геомоделювання та візуалізації
 • Демонстрування крос-тематичного використання геологічної основи для підтримки прийняття рішень

Наші експерти розроблять наскрізні методології для створення науково обґрунтованої основи для інформації про надра Європи на суходолі та в морі. Для досягнення цієї мети члени команди збиратимуть метадані на геологічних картах і наборах даних, створюватимуть модель даних для багатомасштабних 2D та 3D даних підземного простору, а також розроблятимуть нові та удосконалені наукові глосарії, робочі процеси та інструментарій для 3D-геомоделювання та візуалізації.

Буде розроблено комплексні метадані європейських геологічних карт, наборів картографічних даних і тривимірних моделей для підтримки пошуку існуючих джерел інформації та наступної транскордонної гармонізації. Аналізована інформація буде оброблена у вигляді метаданих в Каталозі метаданих EGDI, у відповідності до принципів FAIR.

Буде створено концептуальну основу та науковий глосарій як основу для визначення та створення гармонізованих загальноєвропейських наборів картографічних даних та тривимірних моделей.

Розроблятимуться методи, інструменти, робочі процеси та передові практики для тривимірного геомоделювання та візуалізації для спільного використання в рамках відповідної мережі на рівні Європейської геологічної служби з метою сприяння створенню сталої та гармонізованої інформації та знань для прийняття рішень.

Буде продемонстровано перетинове використання геологічної інформації для управління надрами та їх доданою вартістю для підтримки прийняття рішень. Європейський транскордонний регіон, включаючи сушу та шельф, буде обраний для створення високоякісної багатомасштабної геологічної моделі. Частини цієї моделі будуть виготовлені у тривимірному та високому розширенні, що буде корисним, наприклад, для застосувань у міській геології. В модель буде включено застосовані дані/атрибути. Ця інтегрована модель слугуватиме зразком для прийняття рішень та планування на основі знань, особливо там, де використання надр та поверхневого простору конфліктує між собою.

Очікувані результати:

 • Кадастр геологічних карт, наборів картографічних даних, моделей та послуг у каталозі метаданих EGDI
 • Концептуальна та фізична модель даних для багатомасштабних геологічних даних у 2D та 3D
 • Наукові глосарії на основі моделі даних SKOS та технології Linked Data, доступні в базі знань EGDI, та їх застосування на IGME 5000 в якості тестового середовища
 • Загальні робочі процеси та набори інструментів на основі відкритого коду для 3D-геомоделювання та візуалізації
 • Презентація багатомасштабної 2D-3D моделі з інтегрованими прикладними геонауковими атрибутами