До стійких середовищ існування

Оскільки геологічні умови та процеси можуть суттєво впливати на екосистеми та розподіл життя на землі, геологічні дані допомагають визначити природні обмеження та потенційні ризики для певних територій, зокрема, територій абіотичних та біотичних ресурсів. Геологія виконує надважливу роль у проєктуванні, будівництві та управлінні інфраструктурою, оскільки дозволяє оцінити природні умови та ризики, з якими може стикатися будь-який інфраструктурний об’єкт.

Інженерна геологія містить в собі геологічні знання і спеціальності поряд з відповідними інженерними дисциплінами у найрізноманітніших контекстах. У секторі будівництва задіяна велика кількість гідрогеологів, інженерних, екологічних та інших геологів, для забезпечення кращого розуміння геологічної будови і процесу взаємодії з елементами штучного середовища, в тому числі з будівлями, дорогами, залізницями, греблями, тунелями, трубопроводами та кабелями. Основна частина цієї роботи – планування наслідків зміни стану навколишнього середовища для усунення забруднення ґрунту/землі, особливо якщо він раніше використовувався під виробничу діяльність, а також оцінка та подолання наслідків усіх видів геологічних небезпек від землетрусів до зсувів та розширення і стискання глин.

Дослідження геологічних аспектів також допомагає розуміти і прогнозувати вплив природних факторів на біорізноманіття, визначати оптимальні підходи до збереження та відновлення цінних екосистем. Деякі геологічні формації можуть бути унікальним середовищем для життя, наприклад, печери, рифи, гірські масиви; вивчення цих утворень допомагає виявити місця, які потребують збереження. Вивчення геологічної історії територій, еволюції біорізноманіття під впливом клімату, геологічних змін, інших природних факторів дає можливість прогнозувати майбутні зміни та розробляти стратегії збереження.

Комплексна оцінка геологічних аспектів при розробці інфраструктурних проєктів (стосовно мінералів, ґрунтів, гідрогеологічних умов, геоморфології тощо) та узгоджений між геологами, екологами, архітекторами та іншими фахівцями підхід дозволяє зменшити негативний вплив на природу та забезпечити стійкість навколишнього середовища.

Актуальні нормативно-правові документи та аналітичні матеріали від світових агенцій за тематичним напрямом «До стійких середовищ існування»

#громадська інфраструктура #промислова інфраструктура

Річний звіт ООН-Хабітат за 2022 рік (англійською)
ООН-Хабітат відіграє вирішальну роль у розширенні реалізації Нового міського порядку денного для прискорення реалізації ЦСР.
до стійких середовищ існування

Громадська інфраструктура

Інженерна геологія для будівництва (англійською)
Сайт Geologyscience (геологічні науки) демонструє, як інженерна геологія дійсно відіграє вирішальну роль у будівельних проєктах, оскільки вона надає важливу інформацію про геологічні характеристики, фізичні властивості ґрунту та гірських порід, а також потенційні небезпеки, які можуть впливати на будівельний проєкт. Також Geologyscience представляє деякі способи застосування інженерної геології в будівельних проєктах, які покладаються на інженерну геологію для забезпечення свого успіху
до стійких середовищ існування

Прогноз розвитку енергетики та комунальних послуг на 2023 рік (англійською)
Прогноз розвитку галузі електроенергетики та комунальних послуг на 2023 рік, автори якого Сюзанна Санборн і Акаш Чаттерджі, опублікований Deloitte, досліджує ключові тенденції та події, що формують галузь
комунальні послуги

Промислова інфраструктура

Що таке промислове зонування? Промислові зони легкої та важкої промисловості (2021) (англійською)
Ця стаття, опублікована Левом, містить огляд промислового зонування, підкреслюючи відмінності між комерційним і промисловим зонуванням. Це важлива аналітична інформація, щоб розглянути, як можна враховувати переваги промислового зонування для будівництва об’єктів, які дозволять скористатися перевагами здорових ринків таких речей, як сонячні панелі та електромобілі
промислова інфраструктура

Європейська експертна група з кластерів. Рекомендаційний звіт (2021) (англійською)
Звіт Європейської комісії зосереджується на трьох ключових сферах економічного розвитку: лідерство в зеленому переході, прискорення цифрового переходу та підвищення стійкості
промислові кластери

Міжнародна структура екопромислових парків (2021) (англійською)
Документ, опублікований ЮНІДО, Групою Світового банку та GIZ, присвячений екоіндустріальним паркам та їх значенню у просуванні сталого промислового розвитку
екоіндустріальні парки

Міжнародні настанови з індустріальних парків (2019) (англійською)
Міждисциплінарна група з індустріальних парків (CDTIP) Організації промислового розвитку ООН (ЮНІДО) випустила цю публікацію під загальним керівництвом Філіпа Шолтеса, керуючого директора Директорату розвитку програм і технічного співробітництва. У ній представлено огляд індустріальних парків і сприятливої ролі цих парків у залученні інвестицій, інтеграції в глобальні ланцюжки створення вартості, створенні конкурентоспроможних можливостей для працевлаштування, водночас охороняючи навколишнє середовище
екоіндустріальні парки

11 основних розливів нафти в морському світі (англійською)
У книзі «11 великих розливів нафти в морському світі», опублікованій Marine Insight, подано огляд безпосередніх наслідків катастроф, пов’язаних із розливами нафти, і наведено приклади 11 найбільших із них.
території абіотичних ресурсів

Реабілітація шахт. Програма сталого розвитку провідної практики гірничодобувної промисловості 2016 (англійською)
Дослідження уряду Австралії підкреслює важливість відновлення шахт і дає розуміння різних аспектів процесу відновлення.
території абіотичних ресурсів

Директива про середовище існування. Заходи ЄС щодо збереження дикої флори та фауни Європи (англійською)
Стаття Європейської комісії містить огляд Директиви про середовища існування, яка спрямована на захист і збереження середовищ існування та видів, що мають європейське значення.
території біотичних ресурсів

Біотичні середовища існування як рефугіуми в умовах підкислення океану (англійською)
У статті, опублікованій Conservation Physiology, досліджується виникнення рефугіумів, пов’язаних із середовищем проживання, у майбутніх підкислених океанах і зосереджується на ролі макроводоростей і морських трав як пом’якшувачів стресу та постачальників притулків.
території біотичних ресурсів

Загрози для Амазонки (англійською)
Загрози для Амазонки, представлені Amazon Conversation, підіймають питання про можливу повну вирубку лісів Амазонки, її основні чинники та важливість вжиття заходів.
території біотичних ресурсів

Глобальний індекс відходів 2022 (англійською)
Завдяки Глобальному індексу відходів, дослідженому Sensoneo, у 2019 році було вперше виявлено країни, які найбільше виробляють відходи у світі. Найбільшим виробником відходів на душу населення виявились Сполучені Штати Америки, а Велика Британія опинилася на 20-му місці з 36 опитаних країн
сміттєзвалища

Дорожня карта із закриття сміттєзвалищ (англійською)
Міжнародна асоціація твердих відходів опублікувала документ під назвою «Найбільш забруднені місця світу» (2016). Дослідження в цьому документі представило різні аспекти закриття сміттєзвалищ і соціальні, економічні та технічні проблеми, пов’язані з цим
сміттєзвалища

Вступ до поняття наземного ризику для транспортної інфраструктури (англійською)
Стаття з такою назвою була опублікована К. Пауером і С. Ебботтом після конференції «Наземний ризик для транспортної інфраструктури». Стаття охоплює приклади, взяті з таких тем конференції, як поточна та майбутня стійкість і моніторинг; небезпеки, пов'язані з землею; та оперативне реагування на небезпеки та події
транспортні мережі

Врятувати дику природу? Дослідники використовують геологію для відстеження складнодоступних тварин (англійською)
Дослідники з Університету Цинциннаті вдосконалюють інноваційний геологічний спосіб відстеження міграції невловимих видів дикої природи, щоб допомогти в їх збереженні. Такі дослідження можуть мати довгострокові наслідки для дикої природи, що знаходиться під загрозою зникнення
місця проживання диких тварин