Журнал «Геолог України». № 3 (31), ЛИПЕНЬ-ВЕРЕСЕНЬ, 2010

ІНФОРМАЦІЯ
Лелик Б. Міжнародний інвестиційний форум «Шахтний метан. Фінансування проектів в Україні» 3
Мерщій В. Барселона - місце зустрічі європейських геофізиків 4
Форум «Інновації та високі технології» - місток між освітою, наукою та виробництвом 14
Лелик Б. Шоста міжнародна науково-практична конференція «Метан вугільних родовищ» 16
Зайцева В. Закарпатська геологорозвідувальна експедиція відзначає свій 60-річний ювілей 17

НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ
Альмандингер О., Щеголіхін 0., Макаров Д. Методика та результати застосування атрибутного аналізу під час пошуків зон покращених колекторських властивостей в карбонатах на прикладі Молчанівського родовища 27
Ленський В., Адієв Р., Ахтямов Р., Бачурін М., Шапоренко С. Ефективність застосування НВСП на нафтових об'єктах Західного Оренбуржя 32
Пахомов В., Сергеев О., Каждан О., Саліхова Ф. Досвід сервісного ВСП-супроводу під час пошуків, розвідки та розробки нафтових родовищ у Республіці Башкортостан 38
Пахомов В., Сергеев О., Саліхова Ф., Каждан О. Про актуальність та перспективність ВСП-супроводу у комплексі ГРР на реальних прикладах довивчення нафтових родовищ у Республіці Башкортостан 41

НАУКА: НОВІ ПОГЛЯДИ
Наріманов А., Худузаде А. Формування нафтогазових скупчень північно-західної частини Апшеронського архіпелагу Південного Каспію 45
Лебідь В. Облямування схилів виступів фундаменту - перспективний об'єкт пошуку вуглеводнів на роменсько-охтирській ділянці 49
Синицин В., Шунько В. Дослід систематизації метасоматитів Українського щита на формаційній основі 57
Лукієнко О., Кравченко Д. Досвід використання тектонофаціального аналізу для картування дислокаційної тектоніки докембрію Українського щита 64
Пономаренко О.М., Осьмачко Л.С., Демедюк В.В. Про багатократність деформацій ранньодокембрійських утворень у межах Оріхово-Павлоградської шовної зони 72
Шумлянський Л., МатеюкВ., Мельничук В. ІІ-РЬ вік та ізотопний склад гафнію в цирконах, вилучених із пісковиків поліської серії - проблема джерела уламкового матеріалу 78
Балалаєв О., Тхоренко С. Застосування сучасної ІК-Фур'є спектроскопії для аналізу структури твердих горючих копалин (на прикладі вугілля Донбасу) 85
Лукінов В., Пимоненко Л., Бурчак А.. Барановский В. Петрографічні та фізичні характеристики вугільної речовини з кінкбандів 91
Міщенко В. «Прокляття ресурсів» і його український контекст 98

ДИСКУСІЇ
Ставицький Е., Голуб П., Тхоровська Н. Щодо перспектив сланцевого газу в межах східного нафтогазоносного регіону України 103

ІМЕНА
Савків Б. Видатний вчений-газовик Макогон Ю. Ф 108
Барг І. М. Моє покликання - палеонтологія 114
Аріадна Вікторівна Іванова (До 75-річчя від дня народження) 116
До 100-ліття С.В. Григоровича 117

ГЕОЛОГІЯ, ІСТОРІЯ, КУЛЬТУРА
Деревська К., Мацуй В. Таємниці бурштину розкриває Міжнародний симпозіум на Самбії 118
Загороднюк В. Чернігів 120
Геологи сміються. Творець настрою Євген Хайкін 127