Журнал «Геолог України». № 3 (43), ЛИПЕНЬ-ВЕРЕСЕНЬ, 2013

Переглянути електронну версію номеру

 
МЕТАН ВУГЛЕГАЗОВИХ РОДОВИЩ
Передмова 9
Безручко К. Вплив літологічного чинника на газонасиченість пісковиків вугленосної товщі 10
Безручко К., Пимоненко Л., Кузнєцова Л. Тріщинуватість, її природа і прогноз в умовах Донецького метановугільного родовища 14
Булат А., Пимоненко Л., Пимоненко Д. До питання багатопрофільного використання газових ресурсів вугільних родовищ Донбасу 21
Бучинська І., Явний П., Шевчук О. Газоносність вугільного пласта n8 Львівсько-Волинського басейну 25
Василенко Т., Молчанов О., Фельдман Е. Розподіл по станах і особливості масопереносу метану у викопному вугіллі 29
Гріньов В., Волошина Н., Кузнєцова Л. До питання підрахунку ресурсів метану у підробленому вуглепородному масиві 34
Євдощук М., Кузнєцова Л., Кісіль А., Задара Г. Про природу газонасиченості Карбонітської ділянки Мар’ївського геолого-промислового району 39
Загороднюк П., Лелик Б., Рахно В. Інвестиційні проекти дегазації та утилізації – шлях до комплексного освоєння вуглегазових родовищ 43
Костик І., Матрофайло М., Король М. Перспективи сучасної природної газоносності вугільних пластів глибоких горизонтів Львівсько-Волинського басейну 50
Лелик Б., Степаненко Я., Шульга В. Особливості оцінки гірничо-геологічних характеристик вуглепородного масиву Південно-Західного вугленосного району Львівсько-Волинського басейну при реалізації комплексних проектів видобутку метану 60

ГАЗ СЛАНЦЕВИХ ТОВЩ І ЩІЛЬНИХ КОЛЕКТОРІВ
Вакарчук С., Карпенко І.О. Перспективи пошуку вуглеводнів нетрадиційного типу в палеозойських відкладах Переддобрудзького прогину 64
Загороднюк П., Кашуба Г., Карпенко І.В. Перспективність центрального Донбасу та Переддобрудзького прогину на нетрадиційні поклади вуглеводнів 72
Лебідь В., Раковська О. Про передбачувану рентабельність вуглеводневої сировини на Південно-Харківському мегарезервуарі 79
Мартинюк Л., Карпенко І.В., Окрепкий О. Перспективні сейсмолітофації в кам’яновугільних відкладах північного борту зони стикування Дніпровського та Донецького осадових басейнів при пошуках покладів нетрадиційних вуглеводнів 87
Окрепкий О., Карпенко І.В. Тектонічні особливості будови монокліналей зони зчленування Дніпровського та Донецького осадових басейнів у проблемі виявлення нетрадиційних покладів вуглеводнів 93
Рудько Г., Ловинюков В., Григіль В., Литвинюк С. Геолого-прогнозні роботи та оцінка ресурсів газу сланцевих товщ у надрах 98
Рудько Г., Ловинюков В., Григіль В. Перспективи видобутку вуглеводневої сировини нетрадиційного типу в Україні 101
Стрижак В., Недосекова І., Кабишев Ю. Геологічні критерії оцінки перспектив газоносності різних типів природних резервуарів вугленосних товщ Дніпровсько-Донецького авлакогену (ДДА) 107
Хабанець І., Карпенко І.В. Тектонічна модель зони зчленування Дніпровського та Донецького осадових басейнів – як перспективної території на нетрадиційні поклади вуглеводнів 112

МЕТОДИКИ ВИВЧЕННЯ, ТЕХНОЛОГІЇ БУРІННЯ ТА ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ВИДОБУТКУ ВУГЛЕВОДНІВ
Булат А., Пилипенко Ю. Руйнування флюїдонасиченого геоматеріалу при стисненні 116
Денисенко В., Абакумова О. Технічні рішення щодо управління якістю метано-повітряної суміші при вилученні системою шахтної дегазації 124
Кожушок О., Халімєндіков Є., Зінченко С., Турчин В. Технології та інновації при потоковому спорудженні та облаштуванні дегазаційних свердловин 131
Кравченко О., Велігоцький Д., Радченко В., Юшков Є. Інтенсифікація видобутку метану вугільних родовищ за допомогою технології керованого комплексного водневого та термобарохімічного впливу на привибійну зону пласта 135
Левашов С., Якимчук М., Корчагін І. Досвід застосування мобільних геофізичних технологій під час пошуків і розвідки скупчень вуглеводнів у колекторах нетрадиційного типу 141
Старіков Г., Пілюгін В., Завражин В., Кольчик І., Васильковський В., Мамлєєв Ш. Удосконалення методу визначення навантаження на очисний вибій за газовим фактором 148
Смирний М., Єпішев М. Сучасні методи дослідження фазового та елементного складу кернів 151
Радзівілл А. , Вергельська Н., Соболєв М. Спосіб визначення залишкової газової складової вуглепородного масиву Донбасу 155

ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ, ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ
Лелик Б., Лівенцева Г. Оцінка стану та напрями комплексного геоекологічного відновлення території Львівсько-Волинського басейну 159
Радзівілл А. , Лівенцева Г. Про геологічні, ноосферні та соціальні складові сучасної екологічної безпеки України 164
Рудько Г., Зінченко О., Зінченко В. Альтернативна енергетика. Екологічні аспекти вирощування міскантуса в якості біопалива 167
Список авторів 170