Журнал «Геолог України». № 1 (1), СІЧЕНЬ-БЕРЕЗЕНЬ, 2003

ІНФОРМАЦІЯ
Всеукраїнська громадська організація «Спілка геологів України» 7

ГЕОЛОГІЧНА ГАЛУЗЬ: ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ
Гурський Д., Калінін В., Гейченко М. Основні завдання Державної геологічної служби України з проблем регіональних геологічних досліджень 16
Гладун В., Максимчук П. Стан ресурсної бази і перспективи розвитку геологорозвідувальних робіт на газ і нафту підприємствами НАК «Нафтогаз України» 19
Бенько В. ДК «Укргазвидобування»: погляд у майбутнє 23
Галецький Л. Стратегія розвитку мінеральних ресурсів України 25
Толкунов А. Державне геофізичне підприємство «Укргеофізика» на рубежі століть 31
Лісний Г., Мерщій В. Впровадження об'ємної сейсморозвідки в практику геологорозвідувальних робіт в Україні 34
Зюзькевич М. Про стан нафтогазової геології та ефективність використання надр 40

НАУКА: НОВІ ПОГЛЯДИ
Лебідь М. Геосинкліналі-платформи чи тектоніка плит? 43
Зарубін Ю., Мачужак М., Кривошея В., Боднар А. Результати дослідно-промислової експлуатації Рудівсько-Червонозаводського нафтогазоконденсатного родовища в зв'язку з особливостями газоносності значних глибин Дніпровсько-Донецької западини 47
Дроздовська А. Про причини, механізм та час утворення земної біосфери 50
Орлюк М., Роменець А. Геомагнітне поле України: екологічний аспект 64

ЦІКАВА ГЕОЛОГІЯ
Фурдуй Р., Горячок А. Київська кільцева структура 71

ГЕОЛОГІЧНА СПАДЩИНА
Ковальчук М. Історичні та геологічні передумови пошуку рудопроявів золота в осадових товщах 76
Василишин І. Волинські самоцвіти 85

ВІТЕР МАНДРІВ
Михайлов В. Гаряче сонце Нігера 90

ТАЛАНТИ
Гурський Д. Нотатки геолога 95
Загороднюк В. Лірика 98

ПАМЯТІ ПЕТРА ФЕДОРОВИЧА ШПАКА

102

ВІД РЕДАКЦІЇ
Умови публікації матеріалів 103