Журнал «Геолог України». № 3 (23), ЛИПЕНЬ-ВЕРЕСЕНЬ, 2008

ІНФОРМАЦІЯ
Кичка О. Девіз 33-го Міжнародного Геологічного конгресу у Осло: В системі наук про Землю - запорука сталого розвитку людства 3
П'ята міжнародна науково-практична конференція "Метан вугільних родовищ України" 10
Гожик П., Мацуй В., Беліченко О. Друга міжнародна науково-практична конференція "Український бурштиновий світ" 11
Стрижак В. Єреванська конференція: Ресурсовідновлювальні маловідходні та природоохоронні технології освоєння надр 14
Прокопець В. Енциклопедія з геології Норвегії 17
Лівенцєва Г. Два заходи під одним дахом 20

ГЕОЛОГІЧНА РОЗВІДКА ТА ВИДОБУВАННЯ
Мерщій В. Основні засади функціонування супервайзерської служби під час сейсморозвідувальних робіт 23
Лисенко О., Маківчук О., Попов М., Зиков Є., Макаренко М. Історія створення мінерально-сировинної бази урану в Україні та перспективи її розвитку 29
Чернієнко Н. Геолого-економічні критерії комплексного освоєння Мазурівського родовища польовошпат-нефелін-рідкіснометалевих руд Приазов'я 32
Лелик Б. Спосіб попередньої дегазації вугленосної товщі 44

НАУКА: НОВІ ПОГЛЯДИ
Багрій І., Почтаренко В., Дубосарський В., Мамишев І., Земський Д. Застосування комплексу приповерхневих структурно-термо-атмогеохімічних методів (СТАГД) з метою оцінки газоносності вугільних родовищ Донбасу та вирішення геоекологічних проблем (на прикладі Томашівської площі) 47
Верховцев В., Титаренко О. Новітня тектоніка району розташування Південно-Українськогоенергокомплексу 58
Курило М., Дищук Ю., Чернієнко І. Мінеральні асоціації і зона окиснення Бобриківського золоторудного родовища в Нагольному кряжі 67
Лепігов Г., Орлів С., Гулій В. Концентрація вуглеводнів у Донбасі в світлі абіогенної теорії їх генезису 73
Шехунова С., Мачуліна С. Особливості піритів палеогідротермальної системи Стильського горсту 80
Огар В. Новий вид літостроціонід (корали Ридоза) із нижнього візе Серединного Тянь-Шаню 92
Рослий І., Стрижак В. Доповнення до статті "Геодинаміка Дніпровського грабена на девонсько-камя'новугільних етапах розвитку" 99

ІМЕНА
Свято геологічної науки в Донецьку. 80 років від дня народження професора Панова Бориса Семеновича 103
Макаренко Д. Яків Хомович Тягнибіда. 70-річчя від дня страти 106

ГЕОЛОГІЯ, ІСТОРІЯ, КУЛЬТУРА
Лівенцева Г. Знай наших! Про школу танців Ірини Металіді 110

ВІД РЕДАКЦІЇ
Умови публікації матеріалів 113