Проєкти

Спілка ініціює українські та міжнародні проєкти та долучає до таких проєктів своїх партнерів. Впродовж усієї історії свого існування СГУ створює професійні, освітні, просвітницькі та інші проєкти на території України.

З метою розширення професійних контактів Спілка геологів України стала членом міжнародних громадських геологічних організацій: Європейської федерації геологів (EFG), Європейської асоціації вчених, геологів та інженерів (EAGE), Американської асоціації геологів‑нафтовиків (AAPG), Товариства геофізиків-розвідників (SEG) та інших провідних фахових організацій і постійно бере участь в їхніх заходах.

Спілка активно співпрацює з Європейським Союзом, зокрема у проєктах, пов’язаних з «зеленою трансформацією». Геологічної галузі, прямо чи опосередковано, стосуються приблизно 100 директив, регламентів, конвенцій, під якими підписалася Україна, за такими напрямами: Управління довкіллям та інтеграція екологічної політики в інші галузеві політики; Якість атмосферного повітря; Управління відходами та ресурсами; Якість води та управління водними ресурсами, включаючи морське середовище; Промислове забруднення та техногенні загрози; Енергозбереження, енергоефективність, енергобезпека; Зміна клімату та захист озонового шару; Надрокористування та бізнес-клімат. У межах «зеленої трансформації», активації співпраці й побудови стратегічного партнерства між Україною та ЄС у сфері критичної сировини Спілка геологів України 23 грудня 2020 року офіційно приєдналася до Європейського альянсу критичної сировини (ERMA — European Raw Materials Alliance).

Навіть у важкі часи війни СГУ бере участь у нових проєктах, як то проєкт за участі ЄС стосовно геотермальних рідин. Проєкт передбачає вивчення геотермальної енергії, що відкриє потенційно величезний невикористаний ресурс, і розгорне рішення, щоб допомогти Європі досягти стратегічних цілей Зеленої угоди ЄС і Порядку денного сталого розвитку. Спілка геологів України також бере участь у проєкті створення геологічної агенції ЄС, що спрямована на стандартизацію, поширення інформації, підвищення обізнаності та комунікацій, створення мереж, політичних діалогів та спільного навчання та дослідження, зокрема дослідження з проєктування нової інфраструктури, діяльність зі стратегічного планування та координації між програмами у різних країнах.