Створення геологічної агенції ЄС

GSEU –Геологічна Служба Європи – проєкт, який виконується/здійснюється консорціумом геоглогічних організацій/служб Європи та фінансується ЄС як Coordinated Support Action (CSA, СФП Скоординована акція підтримки).

Проєкт CSA складається з таких дій та заходів: стандартизація, поширення інформації, підвищення обізнаності та комунікація, створення мереж, політичні діалоги та спільні навчання та дослідження, зокрема, дослідження з проєктування нової інфраструктури, діяльність зі стратегічного планування та координації між програмами у різних країнах.

Проєкт є широкомасштабним і складним, в ньому беруть участь 48 партнерів з 33 країн.

Серед учасників – чотири організації з України: Інститут геологічних наук НАН України, Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка, ДНВП «Геоінформ України» та Громадська організація «Спілка геологів України».

СГУ має найбільшу кількість завдань з-поміж українських учасників проєкту. До виконання окремих видів робіт залучаються провідні науковці з Навчально-Наукового інституту «Інститут геології», Інституту відновлюваної енергетики НАН України¸ Державної установи «Науковий центр гірничої геології, геоекології та розвитку інфраструктури НАН України»

Проєкт GSEU має на меті зробити внесок у Європейську зелену угоду, Цілі сталого розвитку ООН та цілі Horizon Europe через розвиток Геологічної Служби для Європи.

Надра містять незамінні ресурси для європейської промисловості та можливості для декарбонізації нашої економіки, але також потребують ретельного управління для збереження здорового та безпечного середовища життя громадян Європи.

Структурне вирішення проблеми ЄС у галузі геологічних послуг необхідне, оскільки масштаби багатьох соціально та економічно значущих геологічних особливостей перевищують масштаби окремих країн.

Вирішення проблем транснаціонального та континентального масштабу вимагає інновацій, стандартизації та гармонізації, а також загального бачення.

GSEU – це прагнення створити Геологічну Службу для Європи на основі найкращих європейських практик.

Існуючі геологічні служби, національні зберігачі геологічної інформації, накопичили величезну спадщину даних та інформації, які важко об’єднати.

Цей проєкт продовжить роботу з гармонізації та стандартизації, розпочату в попередніх проєктах.

GSEU прагне створити спільні служби, які можуть підтримати прискорення енергетичних і кліматичних переходів, а також значно посилити внутрішньоєвропейське співробітництво.

Важливою складовою проєкту є інновації в способах організації, візуалізації, доставки/донесення та перекладу інформації про надра адаптовано до потреб широкого кола користувачів, а також методології, необхідні для досягнення цього.

Спираючись на основу, закладену в програмі GeoERA, GSEU збільшуватиме масштаби наукового співробітництва і розширюватиметься шляхом залучення національних зацікавлених сторін у спільну мережу, щоб отримати стійку/постійну підтримку проєкту, а в кінцевому підсумку – повногваження для Європейської служби на постійній основі.

Головною загальною метою цього проєкту є створення Геологічної Служби для Європи, яку GSEU передбачає як точку входу в постійну мережу співпраці організацій Європейської геологічної служби.

Наша довгострокова мета полягає в тому, щоб надати європейським інституціям, підприємствам і окремим громадянам актуальну та високоякісну інформацію, зібрану на рівні ЄС, про все, що стосується прикладної геології та геологічних знань.

GSEU досягне поставленої мети, об’єднавши фрагментований масив геонаукових даних, інформації та знань Європи, а також експертів та інфраструктуру, що за ними стоїть.

Конкретними цілями GSEU є:

  • розробити загальноєвропейські гармонізовані служби даних та інформації
  • розвивати інфраструктуру – спираючись на вже існуючу Європейську інфраструктуру геологічних даних (EGDI) – для постійного забезпечення доступу та поширення даних та інформаційних послуг, розроблених у рамках та поза межами цього проєкту, спрямованих на широке коло зацікавлених сторін, з конкретною метою – сприяти подальшим інноваціям на ринку інноваційних рішень з подальшим їхнім впровадженням
  • і надалі зміцнювати мережу національних та регіональних організацій геологічної служби та розробляти в тісній співпраці з окремими державами-членами ЄС та ЄС в цілому перманентної структури, яка здатна на тривалий час підтримувати загальноєвропейські геологічні знання/досвід/уміння та послуги, розроблені в рамках проєкту та за його межами, тим самим оптимізуючи здатність GSEU бути значно впливовішою у майбутньому