Громадська організація «Спілка геологів України» (СГУ)– добровільна, незалежна, прозора, відкрита, публічна та самоврядна всеукраїнська громадська організація, що об’єднує своїх членів на основі спільності інтересів для здійснення та захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних та інших потреб.

В основу ідеології СГУ покладено прихильність до принципів сталого розвитку, усвідомлення, що використання природних ресурсів має забезпечувати зростання економіки для задоволення потреб нинішніх поколінь, не ставлячи під загрозу здатність майбутніх поколінь задовольняти власні потреби.

Сьогодні людство зіштовхнулося з глобальними викликами, головними з яких є кліматична катастрофа та забруднення атмосфери, загрозлива деградація природних багатств планети, шкідливі викиди промисловості, проблеми довкілля, пов’язані з накопиченням відходів виробництва, шкідливий вплив виробництва енергії, який спонукає до зеленого переходу на відновлювані джерела, незадовільний екологічний стан осередків життєдіяльності людини, ріст та міграція населення, нові віруси та пандемії тощо. Зазначене формує складну мережу взаємозалежності між навколишнім середовищем, суспільством й економікою. В геології, зокрема, відбувається трансформація пріоритетів у відповідь на ці виклики, що потребує нового погляду на роль геологічних наук та нових підходів до організації та напрямів діяльності геологічної науки та виробництва. Тому діяльність Спілки геологів України охоплює питання ефективного і збалансованого використання всієї сукупності природних ресурсів, захисту і збереження довкілля, інтеграції геологічних знань з іншими знаннями про природні умови і ресурси Землі.

Саме геологи, маючи глибоке розуміння геосфери: її складу, властивостей та динаміки, взаємодії з гідросферою, біосферою, атмосферою й антропосферою, об’єднавши свої зусилля, мають бути провідниками нових світових трендів у природокористуванні й сміливо йти назустріч викликам ХХІ сторіччя.

Основні напрями діяльності Спілки сьогодні – організація участі геологів у процесах зеленої трансформації та зеленого переходу, зокрема через налагодження конструктивного діалогу між державною владою та громадянським суспільством як на рівні України, так і в світових масштабах.

Спілка організовує галузеві наукові зустрічі та конференції, займається виконанням дослідницьких проєктів та публікаціями наукових видань; надає освітні послуги та послуги з підвищення професійної кваліфікації, а також здійснює підтримку студентів профільних спеціальностей. Спілка геологів України сприяє поінформованості громадськості з питань геологічних наук та нагороджує спеціальними відзнаками кращих у своїй професії.

Спілка ініціює міжнародні проєкти та долучає до них своїх партнерів. У цих проєктах беруть участь громадяни багатьох країн, зокрема Європейського Союзу. Багато українських геологів працювали і продовжують працювати за кордоном, деякі з них набули нового громадянства, але не перервали зв’язків зі Спілкою геологів України. Тому за складом своїх членів Спілка є міжнародною громадською організацією.