Громадська організація «Спілка геологів України» (СГУ) є добровільною, незалежною, прозорою, відкритою, публічною та самоврядною всеукраїнською громадською організацією, що об’єднує своїх членів на основі спільності їхніх інтересів для здійснення та захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних та інших потреб.

В основу ідеології СГУ покладено прихильність до принципів сталого розвитку, усвідомлення, що використання природних ресурсів має забезпечувати зростання економіки для задоволення потреб нинішніх поколінь, не ставлячи під загрозу здатність майбутніх поколінь задовольняти власні потреби.

На початку ХХІ століття суспільство зіштовхнулося з глобальними викликами, головні з яких – якість повітря й води, енергетичні та матеріальні потреби, стихійні лиха, виникнення нових захворювань, зміни клімату, міграція населення – формують складну мережу пов’язаної взаємозалежності між навколишнім середовищем, суспільством й економікою. В геології відбувається трансформація пріоритетів у відповідь на ці виклики, що потребує нового погляду на роль геологічних наук та нових підходів до організації та напрямів діяльності геологорозвідувального виробництва. Тому діяльність Спілки геологів України охоплює питання ефективного і збалансованого використання всіх видів природних ресурсів, захисту і збереження довкілля, інтеграції геологічних знань з іншими знаннями про природні умови і ресурси Землі.

Саме геологи, маючи глибоке розуміння геосфери: її складу, властивостей та динаміки, взаємодії з гідросферою, біосферою, атмосферою й антропосферою, об’єднавши свої зусилля, мають бути провідниками нових світових трендів у природокористуванні й сміливо йти назустріч викликам ХХІ сторіччя.

Місією Спілки геологів України є об’єднання спеціалістів та науковців, викладачів та студентів вищих та середніх навчальних закладів геологічного профілю, а також спеціалістів інших галузей, чиї професійні та творчі інтереси пов’язані з геологічним вивченням і використанням надр, для сприяння розвитку й піднесенню престижу, пропаганді економічної та соціальної значущості геологорозвідувальної галузі та геологічної науки як основи для нарощування мінерально-сировинної бази України, вдосконаленню законодавчого забезпечення геологорозвідувального виробництва і охорони геологічного середовища, збереженню здобутків і традицій вітчизняної геологічної школи, входженню українських фахівців на світовий ринок геологорозвідувальних робіт і послуг, захисту прав та інтересів членів Організації в Україні та за її межами.

Виконуючи свою місію, Спілка ініціює міжнародні проекти та долучається до таких проектів своїх партнерів. У цих проектах беруть участь громадяни багатьох країн, зокрема Європейського Союзу. Багато українських геологів працювали і працюють у країнах колишнього СРСР та світу, набули громадянства цих країн, але не перервали зв’язків зі Спілкою геологів України. Тому за складом своїх членів Спілка є міжнародною громадською організацією.

Професійний форум «Українська геологія: відповідь на виклики XXI-го сторіччя»