Професійний форум «Українська геологія відповідає на виклики ХХІ століття: впровадження положень Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом щодо ефективного та збалансованого використання природних ресурсів»


02 березня 2020, 16:08

Спілці геологів України – 20 років!
VII З’їзд геологів України


Спілці геологів України – 20 років!

VII З’їзд геологів України

Професійний форум «Українська геологія відповідає на виклики ХХІ століття: впровадження положень Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом щодо ефективного та збалансованого використання природних ресурсів»

ХХІ століття поставило перед геологією нові задачі, вирішення яких потребує нового погляду на роль фундаментальних геологічних наук, нових напрямів прикладних геологічних досліджень і нових підходів до організації та діяльності геологорозвідувального виробництва. Геологічні служби провідних країн світу вчасно відреагували на національні та глобальні потреби і виклики, підпорядкувавши їм свої стратегічні цілі та поточні завдання і були реформовані для їх виконання. Загалом, всі геологічні служби розвинених країн є насамперед науково-дослідними організаціями, які надають експертні знання і технічні консультації для зацікавлених сторін.

Для української геології необхідність реформування з метою відповідності сучасним національним потребам та участі у вирішенні глобальних завдань співпала з перетвореннями, викликаними переходом від планової економіки до ринкової.

Розуміючи складність перехідного періоду, Спілка геологів України ініціювала перший в історії нашої держави З’їзд геологів України, який відбувся 25 травня 2000 р., в м. Києві та був присвячений питанням реформування геологічної галузі в умовах ринкової економіки. Схвалена З’їздом Концепція реорганізації геологічної галузі «Геологія і розвідка надр у 2000-2005 роках» була підтримана Кабінетом Міністрів України. Результатом стало утворення Державної геологічної служби України, як урядового органу у складі Міністерства екології та природних ресурсів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 року № 1748 «Про утворення Державної геологічної служби».

На жаль, пропозиції, надані фахівцями ГО «Спілка геологів України», які були частково враховані у Положенні про Державну геологічну службу, у більшості не були реалізовані. Наступні реформи здебільшого призвели до зосередження служби на функціях з надання спеціальних дозволів на користування надрами і контролю за діяльністю надрокористувачів, що взагалі не входить до кола завдань геологічних служб розвинених країн. Власне геологічним дослідженням, моніторингу стану геологічного середовища, вивченню його змін під антропогенним навантаженням і викликаним їм змінами клімату, впливу на життєдіяльність екосистем увага не приділялася і не приділяється. Вже багато років служба позбавлена фахового керівництва і навіть у її департаментах фахівці практично відсутні. Занепад галузі продовжується і з року у рік стан геологічних підприємств погіршується. Без замовлень від виробництва у важкому стані перебуває академічна і університетська геологічна наука.

Питання реформування галузі обговорювалося з європейськими колегами на семінарі Європейської федерації геологів «Геологи Європи у третьому тисячолітті» (м. Палермо, Італія, 2014р.), де була представлена доповідь «Українська геологія: важкий шлях від планової економіки до ринкової». Фахівці ГО «Спілка геологів України», предметно вивчивши програмні документи і роботу передових геологічних служб світу: США, Канади, країн Євросоюзу, брали активну участь у роботі групи експертів Асоціації геологічних служб Європи (АГСЄ) з незалежної оцінки Державної служби геології та надр України у 2015р. Але майже жодна рекомендація ні вітчизняних фахівців, ні зарубіжних колег Держгеонадрами у своїй діяльності не врахована.

Програмна доповідь Президента Спілки геологів України «Геологія ХХІ століття: трансформація пріоритетів у відповідь на виклики» була виголошена на науковій конференції «Геологія і корисні копалини України» (ІГМР НАНУ, Київ, 2018 р.). Сприяти такій трансформації повинні дії на виконання зобов’язань, які взяла на себе Україна за «Угодою про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони». Спілкою геологів України ініційоване створення Міжнародної платформи «Впровадження положень Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом щодо ефективного та збалансованого використання природних ресурсів». Платформа започаткована на позачерговому З’їзді Громадської організації «Спілка геологів України» 15 листопада 2017 р. Презентація Платформи відбулася 7 грудня 2017 року на VI З’їзді геологів України.

21-24 січня 2020 р., під знаком кліматичних проблем пройшов, Ювілейний 50-й Всесвітній економічний форум у Давосі. Серед найбільш ймовірних загроз для людства – наслідки зміни клімату, спричинені, зокрема, використанням і не раціональним споживанням викопного палива. Уперше з 2005 року загрози, пов'язані зі зміною клімату, посіли перші п'ять рядків з десяти найбільш очікуваних, витіснивши на другий план побоювання з приводу рецесії та економічної нерівності. На Всесвітньому економічному форумі – 2020 схвалено «Європейську зелену угоду», прийняту 11 грудня 2019 року та покликану змінити існуючу економічну модель заради збереження довкілля. Одне із пріоритетних завдань цієї угоди – досягнення вуглецевої нейтральності/кліматичного нейтралітету Європи до 2050 року.

Кабінетом Міністрів України ухвалена Постанова від 25 жовтня 2017 р. № 1106 і План заходів з виконання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, який передбачає виконання 1943 завдань Міністерствами, іншими центральними і регіональними органами виконавчої влади, за участю інших суб’єктів щодо доповнення, зміни та вдосконалення законодавства України для виконання положень Угоди, а також директив, регламентів, конвенцій та інших нормативних актів ЄС, визначених додатками до Угоди. Новий Уряд надає друге дихання цим процесам і Громадська організація «Спілка геологів України» проводить ювілейний, VII З’їзд геологів «Українська геологія: відповідь на виклики ХХІ століття». Тема З’їзду: Впровадження положень Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом щодо ефективного та збалансованого використання природних ресурсів.

Українська геологічна громадськість не повинна залишатися осторонь цих процесів. Час діяти разом, шановні колеги-фахівці: запрошуємо усіх активно долучатися до роботи Професійного форуму «Українська геологія відповідає на виклики ХХІ століття: впровадження положень Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом щодо ефективного та збалансованого використання природних ресурсів» – першого інтернет-ресурсу для відкритого обговорення стану, проблем і завдань, напрямів реформування вітчизняної геологічної науки і геологорозвідувального виробництва.

Професійний форум започаткований для визначення кола актуальних для української геології питань, які будуть включені до порядку денного З’їзду. Усі пропозиції та рекомендації фахівців будуть винесені на обговорення робочої комісії з підготовки Рішення З’їзду, яке буде затверджене його учасниками.

Рішення VII З’їзду геологів України буде направлене Кабінету міністрів України і профільним органам законодавчої та виконавчої влади.

Просимо надавати пропозиції для формування тематики VII З’їзду геологів України!