НПК «НЕТРАДИЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА ВУГЛЕВОДНІВ В УКРАЇНІ: пошуки, розвідка, перспективи»

03.12.2013

НПК «НЕТРАДИЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА ВУГЛЕВОДНІВ В УКРАЇНІ: пошуки, розвідка, перспективи»

На геологічному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка відбулась Міжнародна науково-практична конференція «НЕТРАДИЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА ВУГЛЕВОДНІВ В УКРАЇНІ: пошуки, розвідка, перспективи».

Організатори конференції:

Міністерство освіти і науки України; Міністерство екології та природних ресурсів України; Київський національний університет імені Тараса Шевченка; Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу; Тюменський державний нафтогазовий університет ТюмДНГУ; Український державний геологорозвідувальний інститут; Державна комісія по запасах корисних копалин України; ДП "Український геологічний науково-виробничий центр"; ТОВ "Shell Ukraine Exploration and Production I LLC; Інститут геологічних наук НАН України; НАК "Нафтогаз України"; Група компаній "Надра"; ВГО "Спілка геологів України"; Експертна Рада Спілки геологів України.

Секції конференції:

  1. Геологія родовищ (покладів) природного газу і нафти нетрадиційних типів.
  2. Технології та методики пошуків і розвідки нетрадиційних типів родовищ (покладів) природного газу і нафти.
  3. Техніко-економічні та екологічні аспекти розробки нетрадиційних джерел вуглеводнів.

На відкритті конференції та у пленарному засіданні, що відбулась 28 листопада, взяли участь Міністр екології та природних ресурсів України Проскуряков О.А. та проректор з наукової роботи Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктор геологічних наук Вижва С.А.

Головував – декан геологічного факультету, професор, доктор геологічних наук – Михайлов В.А.

Вітальне слово учасникам конференції від Міністра екології та природних ресурсів України О.А. Проскурякова

Доповідь виконавчого директора компанії Шелл у Дніпровсько-Донецькому басейні Дітмара Нойхауза «Розвідка газу ущільнених порід в Україні: технічні та нетехнічні рішення «Шелл»

Директор Чернігівського відділення УкрДГРІ академік НАН України Лукін О.Ю. із доповіддю «Основні фактори газоносності низькопроникних гірничих порід осадової оболонки Землі».

Михайлов В.А. Доповідь «Нетрадиційні ресурси вуглеводнів України – огляд проблеми».

Лелик Б.І. з доповіддю «Нові технології дегазації газовугільних родовищ та законодавчі ініціативи «Надра Груп».

 

До конференції видано збірник матеріалів, куди увійшли тези доповідей співробітників Групи компаній Надра:

  1. Загороднюк П.О., Стельмах В.Г., Кашуба Г.О., Лелик Б.І. Нові технології дегазації газовугільних родовищ та законодавчі ініціативи «НАДРА ГРУП»;
  2. Кашуба Г.О., Лелик Б.І., Федорів Р.Ф. Важливі аспекти організації газовидобувних робіт з вуглепородних товщ Донбасу;
  3. Мартинюк Л.В. Глибини проведення робіт та рекомендовані типи природних резервуарів для газовидобування з вугільних товщ Донбасу;
  4. Нікіташ Л.П., Інковська Н.В. Високоточні гравіметричні дослідження при прогнозуванні нафтогазоносних структур в Дніпровсько-Донецькій западині;
  5. Нікіташ Л.П., Пігулевський П.Г. Особливості прояву штокових утворень Дніпровсько-Донецької западини у гравімагнітних полях;
  6. Окрепкий О.І. Пошукова модель будови вугільної товщі;
  7. Хабанець І.А. Ресурси та запаси метану у вугільних товщах Донбасу.

 Warning

Javascript is currently disabled. For full functionality of this site it is necessary to enable JavaScript. Here are the instructions how to enable JavaScript in your web browser .

 Warning

You are using an outdated browser. Sorry, this web site doesn't support Internet Explorer 6. To get the best possible experience using our website we recommend that you upgrade to a newer version or other web browser. A list of the most popular web browsers can be found below. It is completely free for download: