Спілка геологів України (СГУ) є добровільною, незалежною, самоврядною всеукраїнською громадською організацією, що об'єднує своїх членів на основі спільності їхніх інтересів. Організація здійснює свою діяльність на засадах законності та гласності. Діяльність СГУ поширюється на територію всієї України.

Організація створена і діє на принципах добровільності, рівноправності своїх членів, самоврядування, виборності та підзвітності керівних органів.

СГУ може засновувати та вступати в інші громадські об’єднання, у тому числі міжнародні, або укладати з ними угоди про співробітництво і взаємодопомогу, підтримувати прямі міжнародні контакти та зв'язки, а також брати участь у здійсненні заходів, що не суперечать міжнародним зобов'язанням України.

Громадська організація «Спілка геологів України» є неприбутковою. Згідно зі статутом вона фінансується головним чином за рахунок членських та благодійних внесків громадян, підприємств, установ та організацій, надходжень від господарської, комерційної та іншої діяльності підприємств і організацій, створених спілкою. Тому для надання окремих видів послуг створено дочірнє підприємство – Експертна рада Спілки геологів України.

Спілка має зареєстрований логотип, а також нагрудні знаки, які отримує кожен індивідуальний член організації.

Розроблено та виготовлено нагороди Спілки геологів України – «Срібний» та «Золотий нагрудні знаки», медаль «За заслуги» I, II та III ступенів, «Іменний геологічний молоток».

 

Контакти

Адреса: вул. Дубровицька, 28, офіс 122
04114, м. Київ, Україна
Тел./факс: 044 468-90-82
e-mail: spilka@geologists.org.ua
www.geologists.org.ua

 Warning

Javascript is currently disabled. For full functionality of this site it is necessary to enable JavaScript. Here are the instructions how to enable JavaScript in your web browser .

 Warning

You are using an outdated browser. Sorry, this web site doesn't support Internet Explorer 6. To get the best possible experience using our website we recommend that you upgrade to a newer version or other web browser. A list of the most popular web browsers can be found below. It is completely free for download: