Членство

Членство

Загальні положення

ВГО «Спілка геологів України» (Спілка) є громадською організацією, яка об’єднує громадян України на основі єдності та спільності їхніх інтересів. Спілка є правонаступником Харківського геологічного товариства, заснованого 1916 року. На засадах співробітництва і обміну досвідом Спілка контактує із міжнародними громадськими організаціями та об’єднаннями України та інших країн.

Спілка діє на основі рівноправності її членів, які беруть участь у діяльності, самоуправління, гласності, законності, та є незалежною, самостійною організацією, що створена для задоволення потреб та захисту соціальних та інших спільних інтересів своїх членів.

Члени спілки можуть бути індивідуальні та колективні, які визнають Статут Спілки.

Членство у Спілці може бути просте та почесне. За рішенням Правління окремим членам Спілки, що особисто зробили значний внесок у розвиток та діяльність Спілки, держави та суспільства в цілому, може бути надане почесне членство та відзнаки.

Рішення про прийом у члени спілки та вихід з її складу приймається Правлінням Спілки за поданням відповідного місцевого осередку на підставі заяви – для індивідуального члена, рішення трудового колективу або рішення керівного органу – для колективного члена.

Члени спілки мають право:

 • обирати і бути обраними до керівних органів Спілки та отримувати інформацію стосовно їх роботи;
 • брати участь у визначенні основних напрямів діяльності робочих органів Спілки, а також у всіх інших заходах, що проводяться Спілкою;
 • отримувати організаційну, консультативну та методичну допомогу;
 • одержувати інформаційні видання Спілки;
 • обговорювати будь-які питання діяльності Спілки та вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи Спілки;
 • користуватись, у встановленому порядку, майном Спілки;
 • вийти з членів Спілки.

Члени Спілки зобов’язані:

 • дотримуватись норм Статуту Спілки;
 • виконувати рішення керівних органів Спілки;
 • сплачувати вступні та членські внески;
 • брати активну участь у досягненні цілей та завдань Спілки;
 • користуватись у своїй діяльності високими стандартами ділової етики, особистої порядності;
 • запобігати поширенню недостовірної та безвідповідальної інформації;
 • не допускати розголошення конфіденційної інформації;
 • не поширювати інформацію, яка може зашкодити діловій репутації та практичній діяльності своїх колег;
 • не використовувати своє членство у Спілці у власних корисних цілях.

Члени Спілки, які не виконують вимог Статуту Спілки, рішень керівних органів, можуть бути виключені зі складу Спілки за рішенням Правління.

 

Структура

Основою Спілки є місцеві осередки, які створені в областях України, у тому числі в містах Києві та Севастополі, з метою виконання статутних цілей та завдань Спілки й розвитку структурної мережі Спілки.

Місцеві осередки Спілки здійснюють свою діяльність, згідно з чинним законодавством України, Статутом Спілки та Положенням про осередки, прийнятим вищи керівним органом місцевого осередку та затвердженим Головою Правління Спілки.

Вищим органом ВГО «Спілка геологів України» є з’їзд. Рішення про скликання чергового з’їзду приймається Правлінням ВГО «Спілки геологів України».

У період між з’їдами вищим органом ВГО «Спілка геологів України» є Правління, яке приймає рішення з усіх питань, що не входять у виключну компетенцію з’їзду.

 

Умови вступу до ВГО «Спілка геологів України»

Для вступу до Спілки Вам необхідно звернутися до місцевого осередку за рекомендацією, у випадку, коли у Вашому регіоні осередок ще не зареєстровано, до заяви додаються дві рекомендації членів ВГО «Спілка геологів України» і направляються на розгляд Правління на адресу:

04114, Київ. Вул. Дубровицька 28, ВГО «Спілка геологів України»
Контактна особа - Теодорович Ольга Олегівна +380 (50) 334-66-03

 Warning

Javascript is currently disabled. For full functionality of this site it is necessary to enable JavaScript. Here are the instructions how to enable JavaScript in your web browser .

 Warning

You are using an outdated browser. Sorry, this web site doesn't support Internet Explorer 6. To get the best possible experience using our website we recommend that you upgrade to a newer version or other web browser. A list of the most popular web browsers can be found below. It is completely free for download: