Експертизи

Чому саме ЕР СГУ?

Експертизу проводять експерти, що мають беззаперечний досвіт складання звітів з геологічного вивчення по всьому світу. Це регіональні, пошукові, геологорозвідувальні роботи та експлуатаційна розвідка. Наші експерти досконало володіють навичками написання Звітів за всіма кодами звітності (за ДСТУ, або за будь-яким іншим кодом звітності: JORC, Ni 43-101, PERC, CRIRSCO та ін).

Ми вільно володіємо українською, російською або англійською мовами. Ми залучаємо лінгвістів для адаптації звітності щодо інших загальноприйнятих у звітності мов.

Експертний висновок ЕР СГУ є ліквідним для будь-яких подальших дій з експлуатації, продажу родовищ, тощо.

Головним експертом ЕР СГУ є кандидат геологічних наук В. Безвинний, що має титул Компетентної Особи та відповідну ліцензію Европейської Федерації Геологів (EFG): European Geologist Title / Competent Person (Lisence №1310, 02.07.2015).

Підпис Компетентної Особи має банківський статус і приймається будь-якою з існуючих світових бірж.