Семінар «Геологи Європи у третьому тисячолітті»

17.06.2014

Семінар «Геологи Європи у третьому тисячолітті»

Семінар «Геологи Європи у третьому тисячолітті», 29-30 травня, Палермо (Італія)

Семінар організовано як форум для обговорення поточного стану професії геолога представниками різних національних організацій, що входять до Європейської федерації геологів, EFG.

Форум відбувся у критичний для майбутнього нашої професії період. В останні місяці всі провідні фахівці різних галузей були безпосередньо залучені до дискусії про визнання професійної кваліфікації. У грудні 2013 була опублікована Директива 2013/55/EU Європейського парламенту і Ради про внесення змін до Директиви 2005/36/EC про визнання професійної кваліфікації. Одним з очікуваних результатів вищезазначеної Директиви є введення європейської професійної карти (EPC), яку слід розглядати як інструмент підвищення мобільності працівників, зокрема, європейської молоді. У 2013 році EFG затвердила свої стратегічні цілі, місію, перспективи та цінності, визначила пріоритетів на майбутні 5 років. Серед таких пріоритетів – питання освіти, пропагування професійних звань, просвітництва, - були розглянуті на семінарі.

Крім того, глобальний спад виробництва і фінансова криза останніх років спонукають до пошуку інноваційних підходів, особливо, у питаннях адаптації наймолодших колег до потреб ринку праці.

Представники ВГО «Спілка геологів України» взяли участь у семінарі. Було представлено доповідь П. Загороднюка та В. Безвинного, «Українська геологія: важкий шлях від планової до ринкової економіки».

Презентація (PDF)

 

Конференція проходила у палаці норманських королів Сицілії.

У рамках конференції відбулася геологічна екскурсія до підземних галерей, що використовувалися для водопостачання у древньоримську та арабську добу і продовжують функціонувати зараз для поливу цитрусових плантацій.

1-2 червня у Палермо відбулася Рада Європейської федерації геологів (EFG), членом якої ВГО «Спілка геологів України» є з січня поточного року . Представниками Спілки інформовано Раду про поточну діяльність та презентовано спільний експериментальний освітній проект ВГО «Спілка геологів України» та «Інституту Тутковського» з викладання геології в середній школі «Надра земні (основи геології)» (координатор проекту Г. Лівенцева, автор навчальної програми – М.Крочак). Презентація викликала велику зацікавленість членів Ради у зв’язку з початком роботи EFG за європейською ініціативою по підвищенню інтересу дітей та молоді до геології.

Презентація (PDF)

 

Радою прийняте рішення про прийняття до EFG громадських об’єднань геологів Польщі та Чехії.

Досягнуто домовленості про візит керівництва EFG до України.

 Warning

Javascript is currently disabled. For full functionality of this site it is necessary to enable JavaScript. Here are the instructions how to enable JavaScript in your web browser .

 Warning

You are using an outdated browser. Sorry, this web site doesn't support Internet Explorer 6. To get the best possible experience using our website we recommend that you upgrade to a newer version or other web browser. A list of the most popular web browsers can be found below. It is completely free for download: