Пост-реліз Міжнародної наукової конференції «Стратиграфія осадових утворень верхнього протерозою та фанерозою»

25.10.2013

Пост-реліз Міжнародної наукової конференції «Стратиграфія осадових утворень верхнього протерозою та фанерозою»

23-26 вересня 2013 року у м. Києві пройшла Міжнародна наукова конференція «Стратиграфія осадових утворень верхнього протерозою та фанерозою».

Конференція організована силами Евразійської асоціації геологів (ЕААГ), Інститутом геологічних наук НАН України (ІГН НАН України), Всеукраїнською громадською організацією (ВГО) «Спілка геологів України», Приватним вищим навчальним закладом (ПВНЗ) «Інститут Тутковського», Палеонтологічним товариством НАН України.

Підтримку у проведенні конференції надали підприємства Групи компаній НАДРА.

У конференції взяли участь понад 130 учасників з 47 організацій. На заході було представлено 82 доповіді провідних фахівців у галузі стратиграфії та палеонтології.

Тематика доповідей відображає новітні досягнення в галузі теоретичної та прикладної стратиграфії. Більшість з них присвячується результатам біостратиграфічних методів, які традиційно займають провідні позиції серед інших методів сучасної стратиграфії фанерозою та верхньої частини докембрію.

Саме ці методи дозволили стабілізувати кордони багатьох підрозділів Міжнародної стратиграфічної шкали, сприяли модернізації загальних стратиграфічних шкал і стратиграфічних кодексів Росії, України та інших країн. Міжнародне співробітництво в цьому напрямі продовжує активно розвиватися, чому сприятиме новостворене об’єднання - Євразійська асоціація геологів.

26 вересня для учасників конференції була проведена екскурсія «Кайнозойські відклади околиць Києва».

Ми щиро вдячні усім, хто взяв участь у конференції, а особливо тим, хто зміг особисто приїхати до Києва. Впевнені, що обмін думками з різних аспектів стратиграфії, який відбувся під час конференції, став цікавим та корисним для усіх учасників.

 Warning

Javascript is currently disabled. For full functionality of this site it is necessary to enable JavaScript. Here are the instructions how to enable JavaScript in your web browser .

 Warning

You are using an outdated browser. Sorry, this web site doesn't support Internet Explorer 6. To get the best possible experience using our website we recommend that you upgrade to a newer version or other web browser. A list of the most popular web browsers can be found below. It is completely free for download: