Журнал «Геолог України». № 3-4 (35–36), ЛИПЕНЬ-ГРУДЕНЬ, 2011

Журнал «Геолог України». № 3-4 (35–36), ЛИПЕНЬ-ГРУДЕНЬ, 2011

ІНФОРМАЦІЯ
Групі компаній Надра – 20 років! 5
Як усе починалось... 7
Фурдуй Р. За тих, хто в путі 15
Огар В. На розрізах Башкирії 18
Бушак С. Від «Общества Русских Геологов» Російської імперії до «Спілки геологів України» – шлях у 84 роки 22
Лівенцева Г. Міжнародна наукова конференція «Наукові засади геолого-економічної оцінки мінерально-сировинної бази України та світу» 26
Деревська К., Палій В., Гриценко В. II Міжнародна науково-практична конференція «Геологічні пам’ятки – яскраві свідчення еволюції Землі» 29
Лелик Б., Гафич І., Ленхарт Х. Міжнародна конференція Shale gas results in Europe-2011 33
Кичка О. Нетрадиційні ресурси та роль нових технологій: 73-тя щорічна конференція EAGE у Відні 35
Огар В. 11-й симпозіум з викопних кнідарій і губок 39

НОВІ ТЕХНОЛОГІЇ
Лялько В., Попов М. Сучасний стан і перспективи дистанційного зондування Землі (ДЗЗ) в Україні 41
Стельмах В. Кумулятивні перфораційні системи Deep star millenium виробництва фірми Halliburton готові використовувати в Україні сервісні компанії Nadra Group! 48

НАУКА: НОВІ ПОГЛЯДИ
Лепігов Г., Гулій В., Лизанець А., Цьоха О. Будова і газоносність Шебелинського родовища (у світлі теорії абіогенного генезису вуглеводнів) 50
Михайлов В., Огар В., Зейкан О., Гладун В., Чепіль П. Перспективи газоносності сланцевих відкладів східного сектора Дніпровсько-Донецької западини 55
Радзівілл А., Зайцева Л., Вергельська Н. До осадово-ендогенного походження гераклітів південного заходу Гірського Криму і перспектив їхнього використання в прогнозуванні покладів вуглеводнів 63
Стрижак В., Рослий І., Вакарчук С. Перспективні напрями параметричного буріння в східному нафтогазоносному регіоні України 70
Редколіс В., Вергуненко О. Умови осадконакопичення, формування неантиклінальних пасток вуглеводнів в ХІІа м.ф.г. за даними сейсмостратиграфічних досліджень у північній частині Срібнянської депресії Дніпровсько-Донецької западини 77
Палій В. Унікальні палеонтологічні знахідки у відкладах венду та нижнього кембрію Середнього Придністров’я 85
Іванцов А. Унікальний природний об’єкт всесвітнього значення – Зимнегірське місцезнаходження відбитків вендських багатоклітинних тварин 89
Цинкобурова М. Ільменський глинт як комплексна геологічна пам’ятка північного заходу Росії 99
Рудько Г. Медична геологія як новий напрям у науці 104
Лівенцева Г. Роль громадських геологічних організацій у збереженні та раціональному використанні надр України 110

ДИСКУСІЇ
Осьмачко Л. Структурно-петрографічні ознаки синздвигових трансформацій кристалічних комплексів Східного Приазов’я 119
Коржнєв М. Про взаємозв’язок еволюції живої матерії з циклічністю геологічних процесів та інформаційним полем 125

ІМЕНА
Хава Фахріївна Джамалова. До 85 річчя від дня народження 133
Волкодав І. Євген Костянтинович Мархінін. До 85-річчя від дня народження 135
Дроздовська А. Роль особистості в історії геології. До 60-річчя творчої та науково-організаційної діяльності Є.Ф. Шнюкова 138
Володимиру Альбертовичу Михайлову – 60! 145
Павлишин В. Володимиру Шуньку – 60! 147
Перший ювілей Катерини Ігорівни Деревської 149
Пам’яті Володимира Кіндратовича Найчука 152
Савків Б. Видатний геолог, громадський та державний діяч Петро Федорович Шпак. До 80-річчя від дня народження 154
Савків Б. П.П. Шумило – винахідник турбобура та турбінного буріння свердловин 157

ГЕОЛОГІЯ, ІСТОРІЯ, КУЛЬТУРА
Гудзенко В. Спогади про перші дні й тижні чорнобильської аварії 161
Толстой М. Фрагменти спогадів про міжнародні зв’язки геологів Київського університету 169
Клочко Л. Бурштинові шляхи за скіфських часів 173
Мерщій В. Річка Тетерів 181

 Warning

Javascript is currently disabled. For full functionality of this site it is necessary to enable JavaScript. Here are the instructions how to enable JavaScript in your web browser .

 Warning

You are using an outdated browser. Sorry, this web site doesn't support Internet Explorer 6. To get the best possible experience using our website we recommend that you upgrade to a newer version or other web browser. A list of the most popular web browsers can be found below. It is completely free for download: