Журнал «Геолог України». № 4 (24), ЖОВТЕНЬ-ГРУДЕНЬ, 2008

Журнал «Геолог України». № 4 (24), ЖОВТЕНЬ-ГРУДЕНЬ, 2008

ІНФОРМАЦІЯ
Шехунова С. Міжнародна конференція "Сучасні проблеми літології та мінерагенії осадових басейнів України та суміжних територій" 3
Крамаренко О., Ємельянов Ю. 210-річчя початку систематичного геологічного дослідження Донбасу 6
Кичка О. Азербайджан-Гобустан-Абшерон-Баку: Велика нафта - великі сподівання 11
Михайлов В., Шунько В. Львів. Засідання Комісії з геології Науково-методичної ради МОН України 15
Стрижак В. Мінська конференція "Актуальні проблеми геології Білорусі та суміжних територій" 17
Фастовець Е. Виставка "Нафта і газ-2008" 18

ГЕОЛОГІЧНА РОЗВІДКА ТА ВИДОБУВАННЯ
Булаєвська І., Мерщій В., Лісний Г., Полунін О. Розробка та впровадження бази геолого-геофізичних знань NABAD-КВ 22
Галецький Л., Чернієнко Н. Стан та перспективи забезпечення ГМК України мінеральною сировиною 27

НАУКА: НОВІ ПОГЛЯДИ
Багрій І. Новітні методики з гідрологічної оцінки експлуатаційних запасів підземних вод та обґрунтування ділянок розвідувально-експлуатаційних свердловин 39
Морозенко В. Особливості геологічної будови, геоморфології та розвитку гір Платона (Східна Атлантика) 48
Іванишин В. Про геологічний розвиток Жданівської депресії від пізньовізейського часу до кайнозойської ери 53
Митрохін А. Аналіз просторово-часової розповсюдженості комплексів анортозит-рапаківігранітної формації 65

ІМЕНА
Гожик А. Надбання і звершення наукової школи "Прикладна петрофізика і петрогеохімія магматичних порід" (до 50-річчя наукової діяльності) 74
Бушак С. Релігійні погляди академіка Володимира Вернадського 83

ГЕОЛОГІЯ, ІСТОРІЯ, КУЛЬТУРА
Мерщій В. Бразильські пригоди 94
Радзивілл О. Феєрія "золотого" ювілею 105

ВІД РЕДАКЦІЇ
Умови публікації матеріалів 113

 Warning

Javascript is currently disabled. For full functionality of this site it is necessary to enable JavaScript. Here are the instructions how to enable JavaScript in your web browser .

 Warning

You are using an outdated browser. Sorry, this web site doesn't support Internet Explorer 6. To get the best possible experience using our website we recommend that you upgrade to a newer version or other web browser. A list of the most popular web browsers can be found below. It is completely free for download: