Журнал «Геолог України». № 1 (17), СІЧЕНЬ-БЕРЕЗЕНЬ, 2007

Журнал «Геолог України». № 1 (17), СІЧЕНЬ-БЕРЕЗЕНЬ, 2007

ІНФОРМАЦІЯ
Гаяецький Л., Ремезова 0. Міжнародна конференція "Ті-2007 в СНД" 3

ГЕОЛОГІЧНА РОЗВІДКА ТА ВИДОБУВАННЯ
Бухарев С. Ходіння по муках, або До питання про приваблення інвестицій у гірничодобувну галузь України 6
Іванишин В., Стрижак В. Аналіз регіональної вивченості перспективних літолого-стратиграфічних комплексів Дніпровсько-Донецької западини параметричними свердловинами глибиною понад 5000 м. 15

НАУКА: НОВІ ПОГЛЯДИ
Гуров Є., Гожик П. Імпактні кратери на межі крейди і палеогену та їхня роль у розвитку життя на Землі 25
Орищенко І. Спрединг - коровий компенсаційний фактор розширення Землі 33
Гончаренко В., Свистун В., Гєрасименко Т., Малиновсьхий О. Основи комплексного прогнозу зон скупчення метану в Донбасі за геолого-геофізичними даними 36
Шехунова С. Досвід використання підземних виробок соленосних формацій 44
Міщенко В. Статус техногенних родовищ корисних копалин 53

ІМЕНА
Митропольський О., Огняник М., Ларченков Є., Іванік О. З когорти славетних синів України 66
Макаренко Д. Академік В.В. Різниченко як художник (До 75-річчя від дня смерті} 70
Радзівілл А., Дегтярьова Я., Мандрик Б., Фурдуй Р. Пішов за межу 72

ГЕОЛОГІЯ, ІСТОРІЯ, КУЛЬТУРА
Коржнев М., Байсарович І. Вода як фактор тектогенезу 83
Мачуліна С. Знахідка рідкісних сталактитових і сталагмітових форм піриту у Донбасі 86
Прокопець В. Ці камені наповнюють життя 88
Найдин Д. Карпатська геологічна експедиція професора О.О. Богданова, 1946-1949 рр. (негеологічні спогади учасника) 92

ВІД РЕДАКЦІЇ
Умови публікації матеріалів 113

 Warning

Javascript is currently disabled. For full functionality of this site it is necessary to enable JavaScript. Here are the instructions how to enable JavaScript in your web browser .

 Warning

You are using an outdated browser. Sorry, this web site doesn't support Internet Explorer 6. To get the best possible experience using our website we recommend that you upgrade to a newer version or other web browser. A list of the most popular web browsers can be found below. It is completely free for download: