Журнал «Геолог України». № 2 (10), КВІТЕНЬ-ЧЕРВЕНЬ, 2005

Журнал «Геолог України». № 2 (10), КВІТЕНЬ-ЧЕРВЕНЬ, 2005

ІНФОРМАЦІЯ
Шунько В. До 100-річчя від дня народження академіка В.Г. Бондарчука (міжнародна науково-практична конференція) 3
Редіна В., Скриль І., Распопов А. Юнацький геологічний рух на Харківщині 5
Прокопець В. Геологічний музей Київського геологорозвідувального технікуму - що він може 7
Болотов С,. Борисьонок В. Навчальні польові практики - базовий елемент геологічної освіти 11
Нероденко В. А у нас у Криму 19
Безугла М. Карл Цейс: «Невидиме стає видимим» 23
Павлишин В. Медаль академіка Є.К. Лазаренка 25

ГЕОЛОГІЧНА РОЗВІДКА ТА ВИДОБУВАННЯ
Радзівілл А. До геологічних проблем і можливостей енергозбереження України 26
Савків Б. Геологічна передумова вдосконалення мережі підземного зберігання газу в Україні 34
Багиров Б., Назарова С., Салманов А., Шабанов С., Багирова С. Особливості зміни температури нафтогазових родовищ Південнокаспійської западини у процесі розробки 38
Мельник В. До проблеми промислового освоєння алунітових руд Берегівського родовища 45

НАУКА: НОВІ ПОГЛЯДИ
Лукієнко О. Синергетика тектонічної течії гірських порід у зонах розломів (з позиції тектонофаціального аналізу) 48
Гулій В., Мітчелл Дж., Савін С. Полігенність родовищ докембрію (з позицій тектонофаціального аналізу) 56
Ковальчук М., Фігура Л., Коз'якова І. Золотоносність четвертинних алювіальних відкладів України 68
Коржнєв М., Курило М. Економічна оцінка геологічного середовища 77

ІМЕНА
Творець сучасної реалістичної тектоніки 83
Мацуй В. Геолог - виробничник, журналіст, письменник 85

ГЕОЛОГІЯ, ІСТОРІЯ, КУЛЬТУРА
Кузьмик Л., Ляшевич З. Гідродинамічна гіпотеза виникнення континентів Землі 86
Войновський А. Про алмази та інші види корисних копалин Анголи 89
Мачуліна С. Народжений у глибині Уральських гір (уваровіт) 95
Фурдуй Р. Метр Двадцять 98

 Warning

Javascript is currently disabled. For full functionality of this site it is necessary to enable JavaScript. Here are the instructions how to enable JavaScript in your web browser .

 Warning

You are using an outdated browser. Sorry, this web site doesn't support Internet Explorer 6. To get the best possible experience using our website we recommend that you upgrade to a newer version or other web browser. A list of the most popular web browsers can be found below. It is completely free for download: